• การออกเสียงคำว่า tête tête [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rectum rectum [en]
 • การออกเสียงคำว่า atrium atrium [en]
 • การออกเสียงคำว่า thorax thorax [en]
 • การออกเสียงคำว่า vertex vertex [en]
 • การออกเสียงคำว่า tronc tronc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า annulaire annulaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dent dent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouche bouche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า biceps biceps [en]
 • การออกเสียงคำว่า pupille pupille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pelvis pelvis [en]
 • การออกเสียงคำว่า costal costal [es]
 • การออกเสียงคำว่า meiose meiose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า foie foie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า quadriceps quadriceps [en]
 • การออกเสียงคำว่า sublingual sublingual [en]
 • การออกเสียงคำว่า pigment pigment [en]
 • การออกเสียงคำว่า arcade arcade [en]
 • การออกเสียงคำว่า membraan membraan [nl]
 • การออกเสียงคำว่า chromosoom chromosoom [nl]
 • การออกเสียงคำว่า membrane membrane [en]
 • การออกเสียงคำว่า cortex cortex [en]
 • การออกเสียงคำว่า mitose mitose [pt]
 • การออกเสียงคำว่า somatomotor somatomotor [en]
 • การออกเสียงคำว่า anastomose anastomose [en]
 • การออกเสียงคำว่า Auris Auris [la]
 • การออกเสียงคำว่า mitochondrium mitochondrium [nl]
 • การออกเสียงคำว่า abdo abdo [la]
 • การออกเสียงคำว่า cytoplasma cytoplasma [nl]