• การออกเสียงคำว่า œillère œillère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า œuf œuf [fr]
 • การออกเสียงคำว่า membrane membrane [en]
 • การออกเสียงคำว่า gros orteil gros orteil [fr]
 • การออกเสียงคำว่า gros intestin gros intestin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า glabelle glabelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า doigt de pied doigt de pied [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dent dent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า basilique basilique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouche bouche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า costal costal [es]
 • การออกเสียงคำว่า bulbe bulbe [yi]
 • การออกเสียงคำว่า atrium atrium [en]
 • การออกเสียงคำว่า binoculaire binoculaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า antibrachial antibrachial [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aqueduc aqueduc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arcade arcade [en]
 • การออกเสียงคำว่า ankylomérisme ankylomérisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า annulaire annulaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anaglyphe anaglyphe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า adipeux adipeux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alvéolaire alvéolaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anastomoser anastomoser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ambulacre ambulacre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anastomotique anastomotique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า amnios amnios [gl]
 • การออกเสียงคำว่า amphiblestroïde amphiblestroïde [fr]
 • การออกเสียงคำว่า amphibranchie amphibranchie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า abdo abdo [la]
 • การออกเสียงคำว่า geslachtscel geslachtscel [nl]