หมวดหมู่:

anatomia człowieka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงanatomia człowieka

 • การออกเสียง : bark bark [en]
 • การออกเสียง : serce serce [pl]
 • การออกเสียง : stopa stopa [pl]
 • การออกเสียง : głowa głowa [pl]
 • การออกเสียง : oczy oczy [pl]
 • การออกเสียง : pachwina pachwina [pl]
 • การออกเสียง : więzadło więzadło [pl]
 • การออกเสียง : piszczel piszczel [pl]
 • การออกเสียง : podżebrze podżebrze [pl]
 • การออกเสียง : dłoniowa dłoniowa [pl]
 • การออกเสียง : pęcherz pęcherz [pl]
 • การออกเสียง : tętnice tętnice [pl]
 • การออกเสียง : półdupek półdupek [pl]
 • การออกเสียง : kciuk kciuk [pl]
 • การออกเสียง : okrężnica okrężnica [pl]
 • การออกเสียง : nadnercze nadnercze [pl]
 • การออกเสียง : żyła główna żyła główna [pl]
 • การออกเสียง : strzemiączko strzemiączko [pl]
 • การออกเสียง : ciemię ciemię [pl]
 • การออกเสียง : przepona przepona [pl]