• การออกเสียงคำว่า midollo allungato midollo allungato [it]
 • การออกเสียงคำว่า polpastrello polpastrello [it]
 • การออกเสียงคำว่า periodonto periodonto [it]
 • การออกเสียงคำว่า periodontale periodontale [it]
 • การออกเสียงคำว่า sottomandibolare sottomandibolare [it]
 • การออกเสียงคำว่า sottolinguale sottolinguale [it]
 • การออกเสียงคำว่า parotideo parotideo [it]
 • การออกเสียงคำว่า sierosa sierosa [it]
 • การออกเสียงคำว่า cardias cardias [it]
 • การออกเสียงคำว่า mesenterico mesenterico [it]
 • การออกเสียงคำว่า pancreatico pancreatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า cistico cistico [it]
 • การออกเสียงคำว่า piloro piloro [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pilorico pilorico [it]
 • การออกเสียงคำว่า diverticolo diverticolo [it]
 • การออกเสียงคำว่า duodenale duodenale [it]
 • การออกเสียงคำว่า sigma sigma [grc]
 • การออกเสียงคำว่า splenico splenico [it]
 • การออกเสียงคำว่า flessura flessura [it]
 • การออกเสียงคำว่า vasomotore vasomotore [it]
 • การออกเสียงคำว่า sudoriparo sudoriparo [it]
 • การออกเสียงคำว่า collettore collettore [it]
 • การออกเสียงคำว่า glomerulo glomerulo [it]
 • การออกเสียงคำว่า tubulo tubulo [it]
 • การออกเสียงคำว่า uretrale uretrale [it]
 • การออกเสียงคำว่า epitelio epitelio [it]
 • การออกเสียงคำว่า membranoso membranoso [it]
 • การออกเสียงคำว่า extracellulare extracellulare [it]
 • การออกเสียงคำว่า intracellulare intracellulare [it]
 • การออกเสียงคำว่า peritubulare peritubulare [it]