หมวดหมู่:

Amharic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAmharic

  • การออกเสียง : coração coração [pt]
  • การออกเสียง : الفبای گعز الفبای گعز [fa]
  • บันทึกการออกเสียง : ንው ንው [am] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : አማርኛ አማርኛ [am]