หมวดหมู่:

Amharic

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAmharic

  • การออกเสียงคำว่า coração coração [pt]
  • การออกเสียงคำว่า الفبای گعز الفبای گعز [fa]
  • การออกเสียงคำว่า አማርኛ አማርኛ [am]