• การออกเสียงคำว่า الفبای گعز الفبای گعز [fa]
  • การออกเสียงคำว่า coração coração [pt]
  • การออกเสียงคำว่า አማርኛ አማርኛ [am]