หมวดหมู่:

American slang

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAmerican slang

 • การออกเสียง : ass ass [en]
 • การออกเสียง : nerd nerd [en]
 • การออกเสียง : Coke Coke [en]
 • การออกเสียง : hanky-panky hanky-panky [en]
 • การออกเสียง : schmuck schmuck [en]
 • การออกเสียง : feather feather [en]
 • การออกเสียง : booty booty [en]
 • การออกเสียง : wimp wimp [en]
 • การออกเสียง : rubber rubber [en]
 • การออกเสียง : stir stir [en]
 • การออกเสียง : buck buck [en]
 • การออกเสียง : groovy groovy [en]
 • การออกเสียง : nerdy nerdy [en]
 • การออกเสียง : fudge fudge [en]
 • การออกเสียง : gosh gosh [en]
 • การออกเสียง : railroad railroad [en]
 • การออกเสียง : jock jock [en]
 • การออกเสียง : panhandler panhandler [en]
 • การออกเสียง : delish delish [en]
 • การออกเสียง : c'mon c'mon [en]
 • การออกเสียง : snafu snafu [en]
 • การออกเสียง : wannabee wannabee [en]
 • การออกเสียง : fuzz fuzz [en]
 • การออกเสียง : rugrats rugrats [en]
 • การออกเสียง : dork dork [en]
 • การออกเสียง : zoot suit zoot suit [en]
 • การออกเสียง : ez ez [eu]
 • การออกเสียง : jive jive [en]
 • การออกเสียง : Schmalz Schmalz [de]
 • การออกเสียง : chill chill [en]
 • การออกเสียง : bruh bruh [en]
 • การออกเสียง : shrink shrink [en]
 • การออกเสียง : doen doen [nl]
 • การออกเสียง : far out far out [en]
 • การออกเสียง : fink fink [de]
 • การออกเสียง : toke toke [en]
 • การออกเสียง : toasted toasted [en]
 • การออกเสียง : gofer gofer [en]
 • การออกเสียง : booty call booty call [en]
 • การออกเสียง : flapper flapper [en]
 • การออกเสียง : capisce capisce [it]
 • การออกเสียง : lats lats [en]
 • การออกเสียง : fugly fugly [en]
 • การออกเสียง : wannabe wannabe [en]
 • การออกเสียง : natch natch [en]
 • การออกเสียง : brewsky brewsky [en]
 • การออกเสียง : reefer reefer [en]
 • การออกเสียง : burb burb [en]
 • การออกเสียง : nite nite [ga]
 • การออกเสียง : rush hole rush hole [en]
 • การออกเสียง : jass jass [en]
 • การออกเสียง : tennies tennies [en]
 • การออกเสียง : fleaflicker fleaflicker [en]
 • การออกเสียง : goober goober [en]
 • การออกเสียง : redonkulous redonkulous [en]
 • การออกเสียง : boogers boogers [en]
 • การออกเสียง : vajayjay vajayjay [en]
 • การออกเสียง : 200K 200K [en]
 • การออกเสียง : non-geek non-geek [en]
 • การออกเสียง : hold-out hold-out [en]
 • การออกเสียง : unflub unflub [en]
 • การออกเสียง : unpop unpop [en]