หมวดหมู่:

American-born

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAmerican-born

 • การออกเสียง : Thomas Stearns Eliot Thomas Stearns Eliot [en]
 • การออกเสียง : Michael Keaton Michael Keaton [en]
 • การออกเสียง : Nicole Kidman Nicole Kidman [en]
 • การออกเสียง : Clark Gable Clark Gable [en]
 • การออกเสียง : Josephine Baker Josephine Baker [en]
 • การออกเสียง : Eddie Cantor Eddie Cantor [en]
 • การออกเสียง : Terry Gilliam Terry Gilliam [en]
 • การออกเสียง : Mel Gibson Mel Gibson [en]
 • การออกเสียง : Joan Crawford Joan Crawford [en]
 • การออกเสียง : T. S. Eliot T. S. Eliot [en]
 • การออกเสียง : Judy Garland Judy Garland [en]
 • การออกเสียง : Natalie Massenet Natalie Massenet [en]
 • การออกเสียง : Christopher Bollas Christopher Bollas [en]
 • การออกเสียง : Barbara Stanwyck Barbara Stanwyck [en]
 • การออกเสียง : Harry Selfridge Harry Selfridge [en]
 • การออกเสียง : Nancy Astor Nancy Astor [en]