หมวดหมู่:

amâña

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงamâña

  • การออกเสียง : amanhã
    amanhã [pt]