หมวดหมู่:

alphabet - greek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalphabet - greek

  • การออกเสียง : khi khi [vi]
  • การออกเสียง : alfa alfa [hu]
  • การออกเสียง : ro ro [kw]
  • การออกเสียง : sigma sigma [fr]
  • การออกเสียง : ípsilon ípsilon [pt]
  • การออกเสียง : Alda Alda [tt]
  • การออกเสียง : òmicron òmicron [ca]
  • การออกเสียง : csi csi [ca]
  • การออกเสียง : zéta zéta [cs]
  • การออกเสียง : èpsilon èpsilon [ca]