หมวดหมู่:

Alphabet - Dutch

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAlphabet - Dutch

  • การออกเสียง : e e [fr]
  • การออกเสียง : C C [en]
  • การออกเสียง : S S [en]