หมวดหมู่:

all but vegetables

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงall but vegetables

  • การออกเสียง : oprócz warzyw
    oprócz warzyw [pl]