หมวดหมู่:

alfabeto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalfabeto

 • การออกเสียง : a a [en]
 • การออกเสียง : e e [it]
 • การออกเสียง : C C [de]
 • การออกเสียง : B B [en]
 • การออกเสียง : F F [de]
 • การออกเสียง : D D [en]
 • การออกเสียง : X X [en]
 • การออกเสียง : Q Q [en]
 • การออกเสียง : ñ ñ [es]
 • การออกเสียง : cu cu [pt]
 • การออกเสียง : S S [en]
 • การออกเสียง : Caelum Caelum [la]
 • การออกเสียง : ge ge [sv]
 • การออกเสียง : ca ca [vi]
 • การออกเสียง : uve uve [it]
 • การออกเสียง : i griega i griega [es]
 • การออกเสียง : alfabetu alfabetu [ast]
 • การออกเสียง : abecé abecé [es]
 • บันทึกการออกเสียง : alfabhethi alfabhethi [zu] รอการออกเสียง