หมวดหมู่:

alcoholic beverage

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงalcoholic beverage

 • การออกเสียง : wine wine [en]
 • การออกเสียง : sake (酒) sake (酒) [ja]
 • การออกเสียง : Guinness Guinness [en]
 • การออกเสียง : amontillado amontillado [es]
 • การออกเสียง : advocaat advocaat [nl]
 • การออกเสียง : bevvy bevvy [en]
 • การออกเสียง : pear cider pear cider [en]
 • การออกเสียง : medd medd [kmr]
 • การออกเสียง : Koshu (古酒) Koshu (古酒) [ja]
 • การออกเสียง : ούζο ούζο [el]
 • การออกเสียง : tuak tuak [ind]
 • การออกเสียง : Met (drink) Met (drink) [de]
 • การออกเสียง : samogon samogon [pl]
 • การออกเสียง : wiśniak wiśniak [pl]
 • การออกเสียง : mørkt øl mørkt øl [da]
 • การออกเสียง : 馬乳酒 馬乳酒 [ja]
 • การออกเสียง : grogi grogi [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : tiswin tiswin [en] รอการออกเสียง