หมวดหมู่:

akcent proparoksytoniczny

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงakcent proparoksytoniczny

 • การออกเสียง : Port-au-Prince Port-au-Prince [fr]
 • การออกเสียง : Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska [pl]
 • การออกเสียง : muzyka muzyka [pl]
 • การออกเสียง : per capita per capita [en]
 • การออกเสียง : w ogóle w ogóle [pl]
 • การออกเสียง : siedemset siedemset [pl]
 • การออกเสียง : grafika grafika [pl]
 • การออกเสียง : republika republika [cs]
 • การออกเสียง : matematyka matematyka [pl]
 • การออกเสียง : Rzeczpospolita Rzeczpospolita [pl]
 • การออกเสียง : ekoturystyka ekoturystyka [pl]
 • การออกเสียง : spychotechnika spychotechnika [pl]
 • การออกเสียง : turystyka turystyka [pl]
 • การออกเสียง : panika panika [pl]
 • การออกเสียง : Republika Środkowoafrykańska Republika Środkowoafrykańska [pl]
 • การออกเสียง : dydaktyka dydaktyka [pl]
 • การออกเสียง : akrobatyka akrobatyka [pl]
 • การออกเสียง : kocia muzyka kocia muzyka [pl]
 • การออกเสียง : polityka polityka [pl]
 • การออกเสียง : japonistyka japonistyka [pl]
 • การออกเสียง : ekskomunika ekskomunika [pl]
 • การออกเสียง : informatyka informatyka [pl]
 • การออกเสียง : publika publika [pl]
 • การออกเสียง : orientalistyka orientalistyka [pl]
 • การออกเสียง : bazylika bazylika [pl]
 • การออกเสียง : reguła reguła [pl]
 • การออกเสียง : Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa [pl]
 • การออกเสียง : Jerozolima Jerozolima [pl]
 • การออกเสียง : eugenika eugenika [pl]
 • การออกเสียง : humanistyka humanistyka [pl]
 • การออกเสียง : aerogeofizyka aerogeofizyka [pl]
 • การออกเสียง : republika bananowa republika bananowa [pl]
 • การออกเสียง : metodyka metodyka [pl]
 • การออกเสียง : fizyka fizyka [pl]
 • การออกเสียง : byliśmy byliśmy [pl]
 • การออกเสียง : ceramika ceramika [pl]
 • การออกเสียง : Stany Zjednoczone Ameryki Stany Zjednoczone Ameryki [pl]
 • การออกเสียง : komitet komitet [yi]
 • การออกเสียง : mozaika mozaika [pl]
 • การออกเสียง : termodynamika termodynamika [pl]
 • การออกเสียง : prezydent prezydent [pl]
 • การออกเสียง : replika replika [pl]
 • การออกเสียง : aeronautyka aeronautyka [pl]
 • การออกเสียง : dziewięćset dziewięćset [pl]
 • การออกเสียง : okulistyka okulistyka [pl]
 • การออกเสียง : Afryka Afryka [pl]
 • การออกเสียง : psychika psychika [pl]
 • การออกเสียง : Afryka Północna Afryka Północna [pl]
 • การออกเสียง : cybernetyka cybernetyka [pl]
 • การออกเสียง : czterysta czterysta [pl]
 • การออกเสียง : ryzyko ryzyko [pl]
 • การออกเสียง : dynamika dynamika [pl]
 • การออกเสียง : Arktyka Arktyka [pl]
 • การออกเสียง : elektrostatyka elektrostatyka [pl]
 • การออกเสียง : elektroenergetyka elektroenergetyka [pl]
 • การออกเสียง : aerodynamika aerodynamika [pl]
 • การออกเสียง : aerostatyka aerostatyka [pl]
 • การออกเสียง : lingwistyka lingwistyka [pl]
 • การออกเสียง : lekka atletyka lekka atletyka [pl]
 • การออกเสียง : Polska Rzeczpospolita Ludowa Polska Rzeczpospolita Ludowa [pl]
 • การออกเสียง : polemika polemika [pl]
 • การออกเสียง : ekwilibrystyka ekwilibrystyka [pl]
 • การออกเสียง : politechnika politechnika [pl]
 • การออกเสียง : estetyka estetyka [pl]
 • การออกเสียง : systematyka systematyka [pl]
 • การออกเสียง : polonistyka polonistyka [pl]
 • การออกเสียง : erystyka erystyka [pl]
 • การออกเสียง : Republika Macedonii Republika Macedonii [pl]
 • การออกเสียง : fonetyka fonetyka [pl]
 • การออกเสียง : akwarystyka akwarystyka [pl]
 • การออกเสียง : Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki [pl]
 • การออกเสียง : żigolo żigolo [pl]
 • การออกเสียง : aerokinetyka aerokinetyka [pl]
 • การออกเสียง : Republika Korei Republika Korei [pl]
 • การออกเสียง : lekkoatletyka lekkoatletyka [pl]
 • การออกเสียง : astronautyka astronautyka [pl]
 • การออกเสียง : osiemset osiemset [pl]
 • การออกเสียง : Syryjska Republika Arabska Syryjska Republika Arabska [pl]
 • การออกเสียง : Ameryka Południowa Ameryka Południowa [pl]
 • การออกเสียง : erotyka erotyka [pl]
 • การออกเสียง : Demokratyczna Republika Konga Demokratyczna Republika Konga [pl]
 • การออกเสียง : metaloplastyka metaloplastyka [pl]
 • การออกเสียง : lektyka lektyka [pl]
 • การออกเสียง : Abidżan Abidżan [pl]
 • การออกเสียง : kinematyka kinematyka [pl]
 • การออกเสียง : scholastyka scholastyka [pl]
 • การออกเสียง : ekliptyka ekliptyka [pl]
 • การออกเสียง : fotografika fotografika [pl]
 • การออกเสียง : polonika polonika [pl]
 • การออกเสียง : Ameryka Ameryka [pl]
 • การออกเสียง : papryka papryka [pl]
 • การออกเสียง : marynistyka marynistyka [pl]
 • การออกเสียง : heurystyka heurystyka [pl]
 • การออกเสียง : geotektonika geotektonika [pl]
 • การออกเสียง : robotyka robotyka [pl]
 • การออกเสียง : astrofizyka astrofizyka [pl]
 • การออกเสียง : diagnostyka diagnostyka [pl]
 • การออกเสียง : kilkaset kilkaset [pl]
 • การออกเสียง : arabika arabika [pl]
 • การออกเสียง : Republika Gambii Republika Gambii [pl]