หมวดหมู่:

AIKIDO

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAIKIDO

  • การออกเสียง : randori randori [ja]
  • การออกเสียง : Shioda Gozo Shioda Gozo [ja]
  • การออกเสียง : Aikido Aikido [ja]