หมวดหมู่:

AIKIDO

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAIKIDO

  • การออกเสียง : randori
    randori [ja]
  • การออกเสียง : Shioda Gozo
    Shioda Gozo [ja]
  • การออกเสียง : Aikido
    Aikido [ja]