หมวดหมู่:

agriculture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงagriculture

 • การออกเสียง : field field [en]
 • การออกเสียง : lime lime [en]
 • การออกเสียง : manger manger [fr]
 • การออกเสียง : barn barn [en]
 • การออกเสียง : scythe scythe [en]
 • การออกเสียง : gare gare [fr]
 • การออกเสียง : terroir terroir [fr]
 • การออกเสียง : 農林水産省 農林水産省 [ja]
 • การออกเสียง : drain drain [en]
 • การออกเสียง : bombast bombast [en]
 • การออกเสียง : crop crop [en]
 • การออกเสียง : quintal quintal [es]
 • การออกเสียง : irrigation irrigation [en]
 • การออกเสียง : plantation plantation [en]
 • การออกเสียง : hectare hectare [en]
 • การออกเสียง : farming farming [en]
 • การออกเสียง : avoine avoine [fr]
 • การออกเสียง : labour labour [en]
 • การออกเสียง : agricultura agricultura [pt]
 • การออกเสียง : pasture pasture [en]
 • การออกเสียง : fertilizer fertilizer [en]
 • การออกเสียง : John Deere John Deere [en]
 • การออกเสียง : drainage drainage [en]
 • การออกเสียง : céréales céréales [fr]
 • การออกเสียง : char char [en]
 • การออกเสียง : silo silo [en]
 • การออกเสียง : Schäfer Schäfer [de]
 • การออกเสียง : permaculture permaculture [en]
 • การออกเสียง : betterave betterave [fr]
 • การออกเสียง : agro-food agro-food [en]
 • การออกเสียง : arbequina arbequina [es]
 • การออกเสียง : Malte Malte [pt]
 • การออกเสียง : drainer drainer [fr]
 • การออกเสียง : fumier fumier [fr]
 • การออกเสียง : rateau rateau [fr]
 • การออกเสียง : durum durum [la]
 • การออกเสียง : serre serre [fr]
 • การออกเสียง : remorque remorque [fr]
 • การออกเสียง : guano guano [en]
 • การออกเสียง : sowing sowing [en]
 • การออกเสียง : botte de paille botte de paille [fr]
 • การออกเสียง : meule de foin meule de foin [fr]
 • การออกเสียง : insecticide insecticide [en]
 • การออกเสียง : Getreidegroßhandlung Getreidegroßhandlung [de]
 • การออกเสียง : haie haie [fr]
 • การออกเสียง : nekazaritza nekazaritza [eu]
 • การออกเสียง : חקלאות חקלאות [he]
 • การออกเสียง : farro farro [it]
 • การออกเสียง : scythes scythes [fr]
 • การออกเสียง : Bou Bou [ca]
 • การออกเสียง : pesticide pesticide [en]
 • การออกเสียง : gleba gleba [pl]
 • การออกเสียง : green revolution green revolution [en]
 • การออกเสียง : 農作物 農作物 [ja]
 • การออกเสียง : horticulture horticulture [en]
 • การออกเสียง : chamfer chamfer [en]
 • การออกเสียง : blat de moro blat de moro [ca]
 • การออกเสียง : jardinet jardinet [fr]
 • การออกเสียง : חַוָּה חַוָּה [he]
 • การออกเสียง : luzerne luzerne [fr]
 • การออกเสียง : millstone millstone [en]
 • การออกเสียง : fertiliser fertiliser [en]
 • การออกเสียง : moissonner moissonner [fr]
 • การออกเสียง : soc soc [fr]
 • การออกเสียง : parasites parasites [en]
 • การออกเสียง : рало рало [ru]
 • การออกเสียง : charrette charrette [fr]
 • การออกเสียง : giassu giassu [sc]
 • การออกเสียง : ploughshare ploughshare [en]
 • การออกเสียง : mulesing mulesing [en]
 • การออกเสียง : pédoncule pédoncule [fr]
 • การออกเสียง : sarclette sarclette [fr]
 • การออกเสียง : concime concime [it]
 • การออกเสียง : ploughland ploughland [en]
 • การออกเสียง : amendement amendement [fr]
 • การออกเสียง : fongicide fongicide [fr]
 • การออกเสียง : زراعت زراعت [fa]
 • การออกเสียง : plantoir plantoir [fr]
 • การออกเสียง : silos silos [en]
 • การออกเสียง : loam loam [en]
 • การออกเสียง : pommes de terre pommes de terre [fr]
 • การออกเสียง : en herbe en herbe [fr]
 • การออกเสียง : semer semer [fr]
 • การออกเสียง : Trigu Trigu [ast]
 • การออกเสียง : arracher arracher [fr]
 • การออกเสียง : timon timon [fr]
 • การออกเสียง : écurie écurie [fr]
 • การออกเสียง : verser verser [fr]
 • การออกเสียง : Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization [en]
 • การออกเสียง : Sech Sech [de]
 • การออกเสียง : agrokultura agrokultura [pl]
 • การออกเสียง : maraîcher maraîcher [fr]
 • การออกเสียง : moisson moisson [fr]
 • การออกเสียง : charrue charrue [fr]
 • การออกเสียง : monoculture monoculture [en]
 • การออกเสียง : fermette fermette [fr]
 • การออกเสียง : escarola escarola [es]
 • การออกเสียง : grange grange [fr]
 • การออกเสียง : herse herse [fr]
 • การออกเสียง : engrais engrais [fr]