หมวดหมู่:

aggettivo qualificativo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo qualificativo

 • การออกเสียง : corposi corposi [it]
 • การออกเสียง : polposo polposo [pt]
 • การออกเสียง : temporanei temporanei [it]
 • การออกเสียง : ardimentose ardimentose [it]
 • การออกเสียง : assonnate assonnate [it]
 • การออกเสียง : poliziesche poliziesche [it]
 • การออกเสียง : civili civili [it]
 • การออกเสียง : sonanti sonanti [it]
 • การออกเสียง : algente algente [es]
 • การออกเสียง : momentanee momentanee [it]
 • การออกเสียง : inalterabili inalterabili [it]
 • การออกเสียง : gonzaghesca gonzaghesca [it]
 • การออกเสียง : seriche seriche [it]
 • การออกเสียง : sensazionali sensazionali [it]
 • การออกเสียง : spericolati spericolati [it]
 • การออกเสียง : momentanei momentanei [it]
 • การออกเสียง : ultrarapidi ultrarapidi [it]
 • การออกเสียง : esponenziali esponenziali [it]
 • การออกเสียง : gonzaghesco gonzaghesco [it]
 • การออกเสียง : gonzagheschi gonzagheschi [it]
 • การออกเสียง : assennati assennati [it]
 • การออกเสียง : giovanili giovanili [it]
 • การออกเสียง : ardimentosi ardimentosi [it]
 • การออกเสียง : perfetta perfetta [it]
 • การออกเสียง : spaziali spaziali [it]
 • การออกเสียง : assennata assennata [it]
 • การออกเสียง : gonzaghesche gonzaghesche [it]
 • การออกเสียง : nautiche nautiche [it]
 • การออกเสียง : scacchistiche scacchistiche [it]
 • การออกเสียง : scandalosa scandalosa [it]
 • การออกเสียง : rilassata rilassata [it]
 • การออกเสียง : serici serici [la]
 • การออกเสียง : ultrarapide ultrarapide [it]
 • การออกเสียง : ardimentosa ardimentosa [it]
 • การออกเสียง : assennate assennate [it]
 • การออกเสียง : poliziesca poliziesca [it]
 • การออกเสียง : ultrarapida ultrarapida [it]