หมวดหมู่:

aggettivo femminile plurale

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaggettivo femminile plurale

  • การออกเสียง : leggere leggere [it]
  • การออกเสียง : laide laide [fr]
  • การออกเสียง : Sudice Sudice [cs]
  • การออกเสียง : leggère leggère [it]
  • การออกเสียง : lacunose lacunose [en]