หมวดหมู่:

aettir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaettir

  • การออกเสียง : ættir ættir [is]