หมวดหมู่:

aettir

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaettir

  • การออกเสียง : ættir
    ættir [is]