หมวดหมู่:

adverbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs in French

  • การออกเสียง : ici ici [fr]
  • การออกเสียง : mieux mieux [fr]