หมวดหมู่:

adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs

 • การออกเสียง : tradicionalmente tradicionalmente [es]
 • การออกเสียง : vergonhosamente vergonhosamente [pt]
 • การออกเสียง : principalmente principalmente [it]
 • การออกเสียง : recentemente recentemente [it]
 • การออกเสียง : somente somente [pt]
 • การออกเสียง : ulteriormente ulteriormente [pt]
 • การออกเสียง : virtuosamente virtuosamente [pt]
 • การออกเสียง : potencialmente potencialmente [pt]
 • การออกเสียง : retroativamente retroativamente [pt]
 • การออกเสียง : varonilmente varonilmente [pt]
 • การออกเสียง : triunfalmente triunfalmente [pt]
 • การออกเสียง : temporariamente temporariamente [pt]
 • การออกเสียง : voluntariamente voluntariamente [es]
 • การออกเสียง : preferencialmente preferencialmente [pt]
 • การออกเสียง : sinistramente sinistramente [pt]
 • การออกเสียง : prioritariamente prioritariamente [pt]
 • การออกเสียง : recursivamente recursivamente [pt]
 • การออกเสียง : visivelmente visivelmente [pt]
 • การออกเสียง : praticamente praticamente [it]
 • การออกเสียง : provavelmente provavelmente [pt]
 • การออกเสียง : revolucionariamente revolucionariamente [es]
 • การออกเสียง : significativamente significativamente [pt]
 • การออกเสียง : veemente veemente [pt]
 • การออกเสียง : sucessivamente sucessivamente [pt]
 • การออกเสียง : trivialmente trivialmente [pt]
 • การออกเสียง : prontamente prontamente [pt]
 • การออกเสียง : remotamente remotamente [pt]
 • การออกเสียง : vagamente vagamente [pt]
 • การออกเสียง : quinzenalmente quinzenalmente [pt]
 • การออกเสียง : ruidosamente ruidosamente [pt]
 • การออกเสียง : privativamente privativamente [pt]
 • การออกเสียง : secretamente secretamente [pt]
 • การออกเสียง : soturnamente soturnamente [pt]
 • การออกเสียง : visualmente visualmente [es]
 • การออกเสียง : providencialmente providencialmente [pt]
 • การออกเสียง : rigorosamente rigorosamente [pt]
 • การออกเสียง : vulgarmente vulgarmente [es]
 • การออกเสียง : previamente previamente [es]
 • การออกเสียง : sucintamente sucintamente [pt]
 • การออกเสียง : vigorosamente vigorosamente [pt]
 • การออกเสียง : proporcionalmente proporcionalmente [pt]
 • การออกเสียง : repetidamente repetidamente [es]
 • การออกเสียง : separadamente separadamente [es]
 • การออกเสียง : tenazmente tenazmente [pt]
 • การออกเสียง : valentemente valentemente [pt]
 • การออกเสียง : preliminarmente preliminarmente [pt]
 • การออกเสียง : sistematicamente sistematicamente [pt]
 • การออกเสียง : tranqüilamente tranqüilamente [pt]
 • การออกเสียง : processionalmente processionalmente [pt]
 • การออกเสียง : teatralmente teatralmente [pt]
 • การออกเสียง : vivamente vivamente [es]
 • การออกเสียง : precipitadamente precipitadamente [pt]
 • การออกเสียง : provisoriamente provisoriamente [pt]
 • การออกเสียง : rijamente rijamente [pt]
 • การออกเสียง : silenciosamente silenciosamente [es]
 • การออกเสียง : tipicamente tipicamente [pt]
 • การออกเสียง : primeiramente primeiramente [pt]
 • การออกเสียง : suficientemente suficientemente [pt]
 • การออกเสียง : violentamente violentamente [pt]
 • การออกเสียง : propositadamente propositadamente [pt]
 • การออกเสียง : respectivamente respectivamente [pt]
 • การออกเสียง : teoricamente teoricamente [pt]
 • การออกเสียง : valorosamente valorosamente [pt]
 • การออกเสียง : premente premente [pt]
 • การออกเสียง : raivosamente raivosamente [pt]
 • การออกเสียง : suavemente suavemente [es]
 • การออกเสียง : transversalmente transversalmente [pt]
 • การออกเสียง : profissionalmente profissionalmente [pt]
 • การออกเสียง : regularmente regularmente [pt]
 • การออกเสียง : seguidamente seguidamente [pt]
 • การออกเสียง : tecnicamente tecnicamente [pt]
 • การออกเสียง : precipuamente precipuamente [pt]
 • การออกเสียง : puramente puramente [es]
 • การออกเสียง : similarmente similarmente [pt]
 • การออกเสียง : tortuosamente tortuosamente [pt]
 • การออกเสียง : verdadeiramente verdadeiramente [pt]
 • การออกเสียง : primitivamente primitivamente [pt]
 • การออกเสียง : socialmente socialmente [pt]
 • การออกเสียง : virginalmente virginalmente [pt]
 • การออกเสียง : propositalmente propositalmente [pt]
 • การออกเสียง : respeitosamente respeitosamente [pt]
 • การออกเสียง : severamente severamente [pt]
 • การออกเสียง : terminantemente terminantemente [pt]
 • การออกเสียง : preponderantemente preponderantemente [pt]
 • การออกเสียง : verticalmente verticalmente [es]
 • การออกเสียง : profundamente profundamente [es]
 • การออกเสียง : precisamente precisamente [es]
 • การออกเสียง : simplesmente simplesmente [pt]
 • การออกเสียง : totalmente totalmente [es]
 • การออกเสียง : permanentemente permanentemente [pt]
 • การออกเสียง : positivamente positivamente [pt]
 • การออกเสียง : penalmente penalmente [pt]
 • การออกเสียง : politicamente politicamente [pt]
 • การออกเสียง : parceladamente parceladamente [pt]
 • การออกเสียง : ordinariamente ordinariamente [pt]
 • การออกเสียง : penosamente penosamente [pt]
 • การออกเสียง : originalmente originalmente [pt]
 • การออกเสียง : pomposamente pomposamente [pt]
 • การออกเสียง : parcialmente parcialmente [pt]
 • การออกเสียง : perpendicularmente perpendicularmente [pt]