หมวดหมู่:

adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs

 • การออกเสียง : novamente novamente [pt]
 • การออกเสียง : nuamente nuamente [pt]
 • การออกเสียง : numericamente numericamente [pt]
 • การออกเสียง : nur nur [de]
 • การออกเสียง : obdurately obdurately [en]
 • การออกเสียง : objetivamente objetivamente [pt]
 • การออกเสียง : obrigatoriamente obrigatoriamente [pt]
 • การออกเสียง : obscuramente obscuramente [pt]
 • การออกเสียง : obviamente obviamente [es]
 • การออกเสียง : óbvio óbvio [pt]
 • การออกเสียง : ocasionalmente ocasionalmente [pt]
 • การออกเสียง : octagonally octagonally [en]
 • การออกเสียง : oficialmente oficialmente [es]
 • การออกเสียง : ogenblikkelijk ogenblikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : onbarmhartig onbarmhartig [nl]
 • การออกเสียง : onbekommerd onbekommerd [nl]
 • การออกเสียง : onbenullig onbenullig [nl]
 • การออกเสียง : onconventioneel onconventioneel [nl]
 • การออกเสียง : ongeduldig ongeduldig [nl]
 • การออกเสียง : ongenadig ongenadig [nl]
 • การออกเสียง : onhandig onhandig [nl]
 • การออกเสียง : onlangs onlangs [nl]
 • การออกเสียง : onmiddellijk onmiddellijk [nl]
 • การออกเสียง : onnozel onnozel [nl]
 • การออกเสียง : ôntico ôntico [pt]
 • การออกเสียง : ontvlambaar ontvlambaar [nl]
 • การออกเสียง : onverbiddelijk onverbiddelijk [nl]
 • การออกเสียง : opcionalmente opcionalmente [pt]
 • การออกเสียง : opgewonden opgewonden [nl]
 • การออกเสียง : oportunamente oportunamente [pt]
 • การออกเสียง : opschepperig opschepperig [nl]
 • การออกเสียง : óptico óptico [es]
 • การออกเสียง : oralmente oralmente [pt]
 • การออกเสียง : ordinariamente ordinariamente [pt]
 • การออกเสียง : órfã órfã [pt]
 • การออกเสียง : órfão órfão [pt]
 • การออกเสียง : órfãos órfãos [pt]
 • การออกเสียง : órfãs órfãs [pt]
 • การออกเสียง : orgânicamente orgânicamente [pt]
 • การออกเสียง : oriëntaals oriëntaals [nl]
 • การออกเสียง : originalmente originalmente [pt]
 • การออกเสียง : originariamente originariamente [it]
 • การออกเสียง : ósseo ósseo [pt]
 • การออกเสียง : ótico ótico [pt]
 • การออกเสียง : ótimo ótimo [pt]
 • การออกเสียง : outdoors outdoors [en]
 • การออกเสียง : overmåde overmåde [da]
 • การออกเสียง : pacientemente pacientemente [pt]
 • การออกเสียง : pacificamente pacificamente [pt]
 • การออกเสียง : paradoxalmente paradoxalmente [pt]
 • การออกเสียง : paralelamente paralelamente [pt]
 • การออกเสียง : parasitically parasitically [en]
 • การออกเสียง : parceladamente parceladamente [pt]
 • การออกเสียง : parcialmente parcialmente [pt]
 • การออกเสียง : parenthetically parenthetically [en]
 • การออกเสียง : particularmente particularmente [es]
 • การออกเสียง : passageiramente passageiramente [pt]
 • การออกเสียง : passionately passionately [en]
 • การออกเสียง : penalmente penalmente [pt]
 • การออกเสียง : penosamente penosamente [pt]
 • การออกเสียง : perenemente perenemente [pt]
 • การออกเสียง : perfeitamente perfeitamente [pt]
 • การออกเสียง : perigosamente perigosamente [pt]
 • การออกเสียง : periodicamente periodicamente [pt]
 • การออกเสียง : permanentemente permanentemente [pt]
 • การออกเสียง : permanently permanently [en]
 • การออกเสียง : perpendicularmente perpendicularmente [pt]
 • การออกเสียง : pesadamente pesadamente [pt]
 • การออกเสียง : pessoalmente pessoalmente [pt]
 • การออกเสียง : phonologically phonologically [en]
 • การออกเสียง : pittig pittig [nl]
 • การออกเสียง : politicamente politicamente [pt]
 • การออกเสียง : pomposamente pomposamente [pt]
 • การออกเสียง : pontualmente pontualmente [pt]
 • การออกเสียง : portionenweise portionenweise [de]
 • การออกเสียง : positief positief [nl]
 • การออกเสียง : positionally positionally [en]
 • การออกเสียง : positivamente positivamente [pt]
 • การออกเสียง : potencialmente potencialmente [pt]
 • การออกเสียง : praticamente praticamente [it]
 • การออกเสียง : prayerfully prayerfully [en]
 • การออกเสียง : precipitadamente precipitadamente [pt]
 • การออกเสียง : precipuamente precipuamente [pt]
 • การออกเสียง : precisamente precisamente [es]
 • การออกเสียง : predominantemente predominantemente [pt]
 • การออกเสียง : preferencialmente preferencialmente [pt]
 • การออกเสียง : prekoputa prekoputa [sr]
 • การออกเสียง : preliminarmente preliminarmente [pt]
 • การออกเสียง : premente premente [pt]
 • การออกเสียง : preponderantemente preponderantemente [pt]
 • การออกเสียง : presentemente presentemente [pt]
 • การออกเสียง : pressegemäß pressegemäß [de]
 • การออกเสียง : preuts preuts [nl]
 • การออกเสียง : previamente previamente [es]
 • การออกเสียง : primeiramente primeiramente [pt]
 • การออกเสียง : primitivamente primitivamente [pt]
 • การออกเสียง : primordialmente primordialmente [pt]
 • การออกเสียง : principalmente principalmente [it]
 • การออกเสียง : prioritariamente prioritariamente [pt]
 • การออกเสียง : privativamente privativamente [pt]