หมวดหมู่:

adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs

 • การออกเสียง : überallher überallher [de]
 • การออกเสียง : überhaupt überhaupt [de]
 • การออกเสียง : ufficialmente ufficialmente [it]
 • การออกเสียง : uitgekookt uitgekookt [nl]
 • การออกเสียง : ulteriormente ulteriormente [pt]
 • การออกเสียง : unerwarteterweise unerwarteterweise [de]
 • การออกเสียง : unfavorably unfavorably [en]
 • การออกเสียง : unfavourably unfavourably [en]
 • การออกเสียง : untenrum untenrum [de]
 • การออกเสียง : unverständlicherweise unverständlicherweise [de]
 • การออกเสียง : uproariously uproariously [en]