หมวดหมู่:

Adverbios de tempo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdverbios de tempo

 • การออกเสียง : tarde tarde [es]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : xacando xacando [gl]
 • การออกเสียง : pouco e pouco pouco e pouco [gl]
 • การออกเสียง : xamais xamais [gl]
 • การออกเสียง : pronto pronto [pt]
 • การออกเสียง : seguido seguido [es]
 • การออกเสียง : perto perto [pt]
 • การออกเสียง : trasantonte trasantonte [gl]
 • การออกเสียง : cando cando [pt]
 • การออกเสียง : por veces por veces [gl]
 • การออกเสียง : en diante en diante [gl]
 • การออกเสียง : antes de antonte antes de antonte [gl]
 • การออกเสียง : nunca nunca [es]
 • การออกเสียง : decotío decotío [gl]
 • การออกเสียง : a diario a diario [gl]
 • การออกเสียง : hoxe en día hoxe en día [gl]
 • การออกเสียง : daquela daquela [pt]
 • การออกเสียง : en tempo en tempo [gl]
 • การออกเสียง : antonte antonte [gl]
 • การออกเสียง : ó pouco ó pouco [gl]
 • การออกเสียง : deica pouco deica pouco [gl]
 • การออกเสียง : a tempo a tempo [it]
 • การออกเสียง : inda inda [pt]
 • การออกเสียง : de camiño de camiño [gl]
 • การออกเสียง : endexamais endexamais [gl]
 • การออกเสียง : arreo arreo [es]
 • การออกเสียง : onte onte [te]
 • การออกเสียง : deica un pouco deica un pouco [gl]
 • การออกเสียง : acotío acotío [gl]
 • การออกเสียง : mañá mañá [gl]
 • การออกเสียง : de momento de momento [es]
 • การออกเสียง : enseguida enseguida [es]
 • การออกเสียง : ás veces ás veces [gl]
 • การออกเสียง : outrora outrora [pt]
 • การออกเสียง : deseguida deseguida [ast]
 • การออกเสียง : aínda aínda [gl]
 • การออกเสียง : mentres mentres [pt]
 • การออกเสียง : decontado decontado [gl]
 • การออกเสียง : entón entón [gl]
 • การออกเสียง : asemade asemade [gl]
 • การออกเสียง : pasadomañá pasadomañá [gl]
 • การออกเสียง : deseguido deseguido [gl]
 • การออกเสียง : antano antano [gl]
 • การออกเสียง : namentres namentres [gl]
 • การออกเสียง : decontino decontino [gl]
 • การออกเสียง : a deshora a deshora [gl]
 • การออกเสียง : entrementres entrementres [gl]
 • การออกเสียง : axiña axiña [gl]
 • การออกเสียง : despois despois [pt]
 • การออกเสียง : antes antes [es]
 • การออกเสียง : noutrora noutrora [pt]
 • การออกเสียง : decote decote [pt]
 • การออกเสียง : a destempo a destempo [gl]
 • การออกเสียง : hogano hogano [gl]