หมวดหมู่:

Adverbios de lugar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdverbios de lugar

 • การออกเสียง : arriba arriba [es]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : onde onde [pt]
 • การออกเสียง : dentro dentro [es]
 • การออกเสียง : atrás atrás [es]
 • การออกเสียง : abaixo abaixo [pt]
 • การออกเสียง : aquí aquí [es]
 • การออกเสียง : detrás detrás [es]
 • การออกเสียง : diante diante [pt]
 • การออกเสียง : encima encima [es]
 • การออกเสียง : acá acá [es]
 • การออกเสียง : debaixo debaixo [pt]
 • การออกเสียง : aí [lkt]
 • การออกเสียง : arredor arredor [gl]
 • การออกเสียง : algures algures [pt]
 • การออกเสียง : alá alá [pt]
 • การออกเสียง : acolá acolá [pt]
 • การออกเสียง : aló aló [pt]
 • การออกเสียง : derredor derredor [es]
 • การออกเสียง : ningures ningures [gl]
 • การออกเสียง : ó pé ó pé [gl]
 • การออกเสียง : derriba derriba [gl]
 • การออกเสียง : fóra fóra [gl]
 • การออกเสียง : velaquí velaquí [gl]
 • การออกเสียง : á beira á beira [gl]
 • การออกเสียง : velaí velaí [gl]
 • การออกเสียง : u? u? [gl]
 • การออกเสียง : alí alí [gl]
 • การออกเสียง : aquén aquén [gl]
 • การออกเสียง : xalundes xalundes [gl]
 • การออกเสียง : en fronte en fronte [gl]