หมวดหมู่:

Adverbios de dúbida

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdverbios de dúbida

  • การออกเสียง : talvez talvez [pt]
  • การออกเสียง : acaso acaso [es]
  • การออกเสียง : disque disque [fr]
  • การออกเสียง : seica seica [gl]
  • การออกเสียง : quizabes quizabes [gl]
  • การออกเสียง : se callar se callar [gl]
  • การออกเสียง : se cadra se cadra [gl]
  • การออกเสียง : quizais quizais [gl]