หมวดหมู่:

adverbio de cantidad

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbio de cantidad

  • การออกเสียง : muito muito [pt]