หมวดหมู่:

adverbes en Français

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbes en Français

 • การออกเสียง : ici ici [fr]
 • การออกเสียง : vraiment vraiment [fr]
 • การออกเสียง : lentement lentement [fr]
 • การออกเสียง : gras gras [de]
 • การออกเสียง : personnellement personnellement [fr]
 • การออกเสียง : rapidement rapidement [fr]
 • การออกเสียง : généralement généralement [fr]
 • การออกเสียง : idem idem [fr]
 • การออกเสียง : recto-verso recto-verso [fr]
 • การออกเสียง : normalement normalement [fr]
 • การออกเสียง : rallentando rallentando [it]
 • การออกเสียง : imperméablement imperméablement [fr]
 • การออกเสียง : intramuros intramuros [fr]
 • การออกเสียง : dulciter dulciter [la]
 • การออกเสียง : amoncellement amoncellement [fr]
 • การออกเสียง : régulièrement régulièrement [fr]
 • การออกเสียง : franchement franchement [fr]
 • การออกเสียง : infra infra [fr]
 • การออกเสียง : honnêtement honnêtement [fr]
 • การออกเสียง : Emmi Emmi [fi]
 • การออกเสียง : mi-août mi-août [fr]
 • การออกเสียง : paisiblement paisiblement [fr]
 • การออกเสียง : ibidem ibidem [pt]
 • การออกเสียง : recta recta [fr]
 • การออกเสียง : notamment notamment [fr]
 • การออกเสียง : immédiatement immédiatement [fr]
 • การออกเสียง : mi-juin mi-juin [fr]
 • การออกเสียง : dûment dûment [fr]
 • การออกเสียง : du chef de du chef de [fr]
 • การออกเสียง : facilement facilement [fr]
 • การออกเสียง : violemment violemment [fr]
 • การออกเสียง : poliment poliment [fr]
 • การออกเสียง : constamment constamment [fr]
 • การออกเสียง : gratuitement gratuitement [fr]
 • การออกเสียง : prudemment prudemment [fr]
 • การออกเสียง : mi-juillet mi-juillet [fr]
 • การออกเสียง : effectivement effectivement [fr]
 • การออกเสียง : différemment différemment [fr]
 • การออกเสียง : maxi maxi [en]
 • การออกเสียง : intelligemment intelligemment [fr]
 • การออกเสียง : mi-octobre mi-octobre [fr]
 • การออกเสียง : mi-mai mi-mai [fr]
 • การออกเสียง : indépendamment indépendamment [fr]
 • การออกเสียง : maintes fois maintes fois [fr]
 • การออกเสียง : mi-septembre mi-septembre [fr]
 • การออกเสียง : uniquement uniquement [fr]
 • การออกเสียง : correctivement correctivement [fr]
 • การออกเสียง : rasibus rasibus [fr]
 • การออกเสียง : maestoso maestoso [it]
 • การออกเสียง : aisément aisément [fr]
 • การออกเสียง : définitivement définitivement [fr]
 • การออกเสียง : assaisonnement assaisonnement [fr]
 • การออกเสียง : merveilleusement merveilleusement [fr]
 • การออกเสียง : irrésistiblement irrésistiblement [fr]
 • การออกเสียง : instinctivement instinctivement [fr]
 • การออกเสียง : indubitablement indubitablement [fr]
 • การออกเสียง : impérativement impérativement [fr]
 • การออกเสียง : douillettement douillettement [fr]
 • การออกเสียง : insuffisamment insuffisamment [fr]
 • การออกเสียง : affreusement affreusement [fr]
 • การออกเสียง : incessamment incessamment [fr]
 • การออกเสียง : originalement originalement [fr]
 • การออกเสียง : démocratiquement démocratiquement [fr]
 • การออกเสียง : vraisemblablement vraisemblablement [fr]
 • การออกเสียง : grotesquement grotesquement [fr]
 • การออกเสียง : initialement initialement [fr]
 • การออกเสียง : inébranlablement inébranlablement [fr]
 • การออกเสียง : indivisiblement indivisiblement [fr]
 • การออกเสียง : insidieusement insidieusement [fr]
 • การออกเสียง : difficilement difficilement [fr]
 • การออกเสียง : malicieusement malicieusement [fr]
 • การออกเสียง : médiocrement médiocrement [fr]
 • การออกเสียง : impoliment impoliment [fr]
 • การออกเสียง : droitement droitement [fr]
 • การออกเสียง : humblement humblement [fr]
 • การออกเสียง : ignominieusement ignominieusement [fr]
 • การออกเสียง : inharmonieusement inharmonieusement [fr]
 • การออกเสียง : vocalement vocalement [fr]
 • การออกเสียง : silencieusement silencieusement [fr]
 • การออกเสียง : grammaticalement grammaticalement [fr]
 • การออกเสียง : internationalement internationalement [fr]
 • การออกเสียง : volumétriquement volumétriquement [fr]
 • การออกเสียง : impertinemment impertinemment [fr]
 • การออกเสียง : horizontalement horizontalement [fr]
 • การออกเสียง : dramatiquement dramatiquement [fr]
 • การออกเสียง : hypocritement hypocritement [fr]
 • การออกเสียง : douloureusement douloureusement [fr]
 • การออกเสียง : métaphysiquement métaphysiquement [fr]
 • การออกเสียง : inadvertamment inadvertamment [fr]
 • การออกเสียง : intuitivement intuitivement [fr]
 • การออกเสียง : regrettablement regrettablement [fr]
 • การออกเสียง : réflexivement réflexivement [fr]
 • การออกเสียง : artistiquement artistiquement [fr]
 • การออกเสียง : gigantesquement gigantesquement [fr]
 • การออกเสียง : mentalement mentalement [fr]
 • การออกเสียง : impulsivement impulsivement [fr]
 • การออกเสียง : imminemment imminemment [fr]
 • การออกเสียง : représentativement représentativement [fr]
 • การออกเสียง : instantanément instantanément [fr]
 • การออกเสียง : douzièmement douzièmement [fr]