หมวดหมู่:

adverb of place

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb of place

 • การออกเสียง : en haut en haut [fr]
 • การออกเสียง : anca anca [es]
 • การออกเสียง : Asuba Asuba [sc]
 • การออกเสียง : apetotu apetotu [sc]
 • การออกเสียง : afaci afaci [sc]
 • การออกเสียง : aìnturu aìnturu [sc]
 • การออกเสียง : indendørs indendørs [da]
 • การออกเสียง : acanta acanta [pt]
 • การออกเสียง : aforas aforas [sc]
 • การออกเสียง : agoa agoa [eu]
 • การออกเสียง : addei addei [sc]
 • การออกเสียง : tillstädes tillstädes [sv]
 • การออกเสียง : ainnantis ainnantis [sc]
 • การออกเสียง : qhepa qhepa [qu]
 • การออกเสียง : apalas apalas [sc]
 • การออกเสียง : udendørs udendørs [da]
 • การออกเสียง : abàsciu abàsciu [sc]
 • การออกเสียง : ananti ananti [sc]
 • การออกเสียง : Atesu Atesu [sc]
 • การออกเสียง : aingìriu aingìriu [sc]
 • การออกเสียง : apari (adv) apari (adv) [sc]
 • การออกเสียง : allargu allargu [sc]