หมวดหมู่:

adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : rudimentarily rudimentarily [en]
 • การออกเสียง : adequately adequately [en]
 • การออกเสียง : imminently imminently [en]
 • การออกเสียง : enjoyably enjoyably [en]
 • การออกเสียง : economically economically [en]
 • การออกเสียง : genteelly genteelly [en]
 • การออกเสียง : unethically unethically [en]
 • การออกเสียง : systematically systematically [en]
 • การออกเสียง : voluntarily voluntarily [en]
 • การออกเสียง : motivationally motivationally [en]
 • การออกเสียง : chyłkiem chyłkiem [pl]
 • การออกเสียง : obsequiously obsequiously [en]
 • การออกเสียง : boringly boringly [en]
 • การออกเสียง : thanklessly thanklessly [en]
 • การออกเสียง : abstractly abstractly [en]
 • การออกเสียง : sourly sourly [en]
 • การออกเสียง : negatively negatively [en]
 • การออกเสียง : residentially residentially [en]
 • การออกเสียง : marginally marginally [en]
 • การออกเสียง : dominantly dominantly [en]
 • การออกเสียง : tediously tediously [en]
 • การออกเสียง : mind-numbingly mind-numbingly [en]
 • การออกเสียง : professionally professionally [en]
 • การออกเสียง : colossally colossally [en]
 • การออกเสียง : cholerically cholerically [en]
 • การออกเสียง : genetically genetically [en]
 • การออกเสียง : partially partially [en]
 • การออกเสียง : transpersonally transpersonally [en]
 • การออกเสียง : jednotorowo jednotorowo [pl]
 • การออกเสียง : nu til dags nu til dags [da]
 • การออกเสียง : potentially potentially [en]
 • การออกเสียง : nieprzeciętnie nieprzeciętnie [pl]
 • การออกเสียง : zrazu zrazu [pl]
 • การออกเสียง : pomyślnie pomyślnie [pl]
 • การออกเสียง : logistically logistically [en]
 • การออกเสียง : questioningly questioningly [en]
 • การออกเสียง : ominously ominously [en]
 • การออกเสียง : snootily snootily [en]
 • การออกเสียง : zabójczo zabójczo [pl]
 • การออกเสียง : chokingly chokingly [en]
 • การออกเสียง : salaciously salaciously [en]
 • การออกเสียง : incautiously incautiously [en]
 • การออกเสียง : untruthfully untruthfully [en]
 • การออกเสียง : sanitarily sanitarily [en]
 • การออกเสียง : smilingly smilingly [en]
 • การออกเสียง : popularly popularly [en]
 • การออกเสียง : rakishly rakishly [en]
 • การออกเสียง : allegorically allegorically [en]
 • การออกเสียง : authorially authorially [en]
 • การออกเสียง : vindictively vindictively [en]
 • การออกเสียง : intracranially intracranially [en]
 • การออกเสียง : onshore onshore [en]
 • การออกเสียง : długo długo [pl]
 • การออกเสียง : factually factually [en]
 • การออกเสียง : despicably despicably [en]
 • การออกเสียง : wavily wavily [en]
 • การออกเสียง : horrendously horrendously [en]
 • การออกเสียง : horribly horribly [en]
 • การออกเสียง : bashfully bashfully [en]
 • การออกเสียง : downright downright [en]
 • การออกเสียง : punctually punctually [en]
 • การออกเสียง : flagrantly flagrantly [en]
 • การออกเสียง : suicidally suicidally [en]
 • การออกเสียง : intensely intensely [en]
 • การออกเสียง : grammatically grammatically [en]
 • การออกเสียง : structurally structurally [en]
 • การออกเสียง : funkily funkily [en]
 • การออกเสียง : medically medically [en]
 • การออกเสียง : dubiously dubiously [en]
 • การออกเสียง : truthfully truthfully [en]
 • การออกเสียง : unquestionably unquestionably [en]
 • การออกเสียง : questionably questionably [en]
 • การออกเสียง : imperially imperially [en]
 • การออกเสียง : glaringly glaringly [en]
 • การออกเสียง : unsolvably unsolvably [en]
 • การออกเสียง : goofily goofily [en]
 • การออกเสียง : botanically botanically [en]
 • การออกเสียง : soulfully soulfully [en]
 • การออกเสียง : quirkily quirkily [en]
 • การออกเสียง : glamorously glamorously [en]
 • การออกเสียง : ecclesiastically ecclesiastically [en]
 • การออกเสียง : synchronously synchronously [en]
 • การออกเสียง : بہ طور بہ طور [ur]
 • การออกเสียง : misternie misternie [pl]
 • การออกเสียง : skrajnie skrajnie [pl]
 • การออกเสียง : bezdusznie bezdusznie [pl]
 • การออกเสียง : nostalgically nostalgically [en]
 • การออกเสียง : moodily moodily [en]
 • การออกเสียง : stressfully stressfully [en]
 • การออกเสียง : hormonally hormonally [en]
 • การออกเสียง : śmiertelnie śmiertelnie [pl]
 • การออกเสียง : sparsely sparsely [en]
 • การออกเสียง : numinously numinously [en]
 • การออกเสียง : pressingly pressingly [en]
 • การออกเสียง : perseveringly perseveringly [en]
 • การออกเสียง : morbidly morbidly [en]
 • การออกเสียง : pionowo pionowo [pl]
 • การออกเสียง : unstintingly unstintingly [en]
 • การออกเสียง : lekko lekko [pl]
 • การออกเสียง : inni inni [hu]