หมวดหมู่:

adrenalina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadrenalina

  • การออกเสียง : adrenalin
    adrenalin [en]
  • การออกเสียง : adrenalina
    adrenalina [es]