หมวดหมู่:

adjetivo femenino

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjetivo femenino

 • การออกเสียง : carismática carismática [es]
 • การออกเสียง : caribeña caribeña [es]
 • การออกเสียง : paupérrima paupérrima [es]
 • การออกเสียง : pésima pésima [es]
 • การออกเสียง : pélvica pélvica [es]
 • การออกเสียง : voluptuosa voluptuosa [es]
 • การออกเสียง : curazoleña curazoleña [es]
 • การออกเสียง : jerosolimitana jerosolimitana [es]
 • การออกเสียง : samanesa samanesa [es]
 • การออกเสียง : extraordinaria extraordinaria [es]
 • การออกเสียง : Embustera Embustera [es]
 • การออกเสียง : rencorosa rencorosa [es]
 • การออกเสียง : plasmática plasmática [es]
 • การออกเสียง : desgarrada desgarrada [pt]
 • การออกเสียง : psicoactivo psicoactivo [es]
 • การออกเสียง : olorífera olorífera [es]
 • การออกเสียง : enérgica enérgica [pt]
 • การออกเสียง : nagüera nagüera [es]
 • การออกเสียง : montecristeña montecristeña [es]
 • การออกเสียง : parasimpática parasimpática [es]
 • การออกเสียง : הגונה הגונה [he]
 • การออกเสียง : bembona bembona [es]
 • การออกเสียง : veinteañera veinteañera [es]
 • การออกเสียง : adrenomimética adrenomimética [es]
 • การออกเสียง : paradójica paradójica [es]
 • การออกเสียง : xenófoba xenófoba [es]
 • การออกเสียง : atascada atascada [es]
 • การออกเสียง : jamaiquina jamaiquina [es]
 • การออกเสียง : quincuagenaria quincuagenaria [es]
 • การออกเสียง : Lujuriosa Lujuriosa [es]
 • การออกเสียง : bachatera bachatera [es]
 • การออกเสียง : taína taína [es]
 • การออกเสียง : maligna maligna [pt]
 • การออกเสียง : aligatera aligatera [an]
 • การออกเสียง : chupóptera chupóptera [es]
 • การออกเสียง : salaz salaz [pt]
 • การออกเสียง : margariteña margariteña [es]
 • การออกเสียง : dominiquesa dominiquesa [es]
 • การออกเสียง : dominicana dominicana [es]
 • การออกเสียง : cataclísmica cataclísmica [es]
 • การออกเสียง : aguajera aguajera [es]
 • การออกเสียง : capitaleña capitaleña [es]
 • การออกเสียง : acatarrada acatarrada [es]
 • การออกเสียง : bisoña bisoña [es]
 • การออกเสียง : asamblearia asamblearia [es]
 • การออกเสียง : santiaguera santiaguera [es]
 • การออกเสียง : ecuatoguineana ecuatoguineana [es]
 • การออกเสียง : escatológica escatológica [es]