หมวดหมู่:

adjetives

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjetives

 • การออกเสียง : procaryotic procaryotic [en]
 • การออกเสียง : posological posological [en]
 • การออกเสียง : pediatrie pediatrie [ro]
 • การออกเสียง : otolaryngological otolaryngological [en]
 • การออกเสียง : pihlõnõ pihlõnõ [vro]
 • การออกเสียง : valgõ valgõ [vro]
 • การออกเสียง : rohilinõ rohilinõ [vro]
 • การออกเสียง : sinine sinine [et]
 • การออกเสียง : kõllanõ kõllanõ [vro]
 • การออกเสียง : verrev verrev [vro]
 • การออกเสียง : hõbõhõnõ hõbõhõnõ [vro]
 • การออกเสียง : kleintje kleintje [nl]
 • การออกเสียง : établi établi [fr]
 • การออกเสียง : typique typique [fr]