หมวดหมู่:

adjektiivi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjektiivi

 • การออกเสียง : vino
  vino [it]
 • การออกเสียง : armas
  armas [la]
 • การออกเสียง : leveä
  leveä [fi]
 • การออกเสียง : hurjaluonteinen
  hurjaluonteinen [fi]
 • การออกเสียง : villi
  villi [fi]
 • การออกเสียง : kaunis
  kaunis [fi]
 • การออกเสียง : kolmiyhteinen
  kolmiyhteinen [fi]
 • การออกเสียง : outo
  outo [fi]
 • การออกเสียง : lihava
  lihava [fi]
 • การออกเสียง : kansainvälinen
  kansainvälinen [fi]
 • การออกเสียง : ruma
  ruma [fi]
 • การออกเสียง : avara
  avara [fi]
 • การออกเสียง : laiton
  laiton [fr]
 • การออกเสียง : isokokoinen
  isokokoinen [fi]
 • การออกเสียง : ihana
  ihana [fi]
 • การออกเสียง : veres
  veres [hu]
 • การออกเสียง : hedelmätön
  hedelmätön [fi]
 • การออกเสียง : vanha
  vanha [fi]
 • การออกเสียง : arka
  arka [tr]
 • การออกเสียง : tunnustuksellinen
  tunnustuksellinen [fi]
 • การออกเสียง : omaperäinen
  omaperäinen [fi]
 • การออกเสียง : nolo
  nolo [gl]
 • การออกเสียง : turha
  turha [fi]
 • การออกเสียง : vilkas
  vilkas [fi]
 • การออกเสียง : huono
  huono [fi]
 • การออกเสียง : onnellinen
  onnellinen [fi]
 • การออกเสียง : selvä
  selvä [fi]
 • การออกเสียง : luova
  luova [fi]
 • การออกเสียง : ahkera
  ahkera [fi]
 • การออกเสียง : pehmeä
  pehmeä [fi]
 • การออกเสียง : kiimainen
  kiimainen [fi]
 • การออกเสียง : ylpeä
  ylpeä [fi]
 • การออกเสียง : ihmeellinen
  ihmeellinen [fi]
 • การออกเสียง : huikea
  huikea [fi]
 • การออกเสียง : hulppea
  hulppea [fi]
 • การออกเสียง : samankaltainen
  samankaltainen [fi]
 • การออกเสียง : vehreä
  vehreä [fi]
 • การออกเสียง : luulotautinen
  luulotautinen [fi]
 • การออกเสียง : hiiskumaton
  hiiskumaton [fi]
 • การออกเสียง : kampakeraaminen
  kampakeraaminen [fi]
 • การออกเสียง : niukkaravinteinen
  niukkaravinteinen [fi]
 • การออกเสียง : kiitollinen
  kiitollinen [fi]
 • การออกเสียง : energinen
  energinen [fi]
 • การออกเสียง : luminen
  luminen [fi]
 • การออกเสียง : konkreettinen
  konkreettinen [fi]
 • การออกเสียง : mukava
  mukava [fi]
 • การออกเสียง : konjugaattilineaarinen
  konjugaattilineaarinen [fi]
 • การออกเสียง : rähjäinen
  rähjäinen [fi]
 • การออกเสียง : railakas
  railakas [fi]
 • การออกเสียง : pyylevä
  pyylevä [fi]
 • การออกเสียง : tunteellinen
  tunteellinen [fi]
 • การออกเสียง : pullea
  pullea [fi]
 • การออกเสียง : tuttavallinen
  tuttavallinen [fi]
 • การออกเสียง : makoisa
  makoisa [fi]
 • การออกเสียง : kotipolttoinen
  kotipolttoinen [fi]
 • การออกเสียง : naivistinen
  naivistinen [fi]
 • การออกเสียง : ujostelematon
  ujostelematon [fi]
 • การออกเสียง : neutraali
  neutraali [fi]
 • การออกเสียง : summittainen
  summittainen [fi]
 • การออกเสียง : sinnikäs
  sinnikäs [fi]
 • การออกเสียง : hyväkuntoinen
  hyväkuntoinen [fi]
 • การออกเสียง : seksikäs
  seksikäs [fi]
 • การออกเสียง : surkea
  surkea [fi]
 • การออกเสียง : epäkohtelias
  epäkohtelias [fi]
 • การออกเสียง : kiinteä
  kiinteä [fi]
 • การออกเสียง : holtiton
  holtiton [fi]
 • การออกเสียง : demokraattinen
  demokraattinen [fi]
 • การออกเสียง : tyhjä
  tyhjä [fi]
 • การออกเสียง : aakkosellinen
  aakkosellinen [fi]
 • การออกเสียง : valju
  valju [fi]
 • การออกเสียง : huumorintajuinen
  huumorintajuinen [fi]
 • การออกเสียง : tiheä
  tiheä [fi]
 • การออกเสียง : joutava
  joutava [fi]
 • การออกเสียง : pöyheä
  pöyheä [fi]
 • การออกเสียง : niukka
  niukka [fi]
 • การออกเสียง : näsäviisas
  näsäviisas [fi]
 • การออกเสียง : epäaito
  epäaito [fi]
 • การออกเสียง : suojaamaton
  suojaamaton [fi]
 • การออกเสียง : bilineaarinen
  bilineaarinen [fi]
 • การออกเสียง : maho
  maho [fi]
 • การออกเสียง : munaton
  munaton [fi]
 • การออกเสียง : sileä
  sileä [fi]
 • การออกเสียง : roima
  roima [fi]
 • การออกเสียง : erilainen
  erilainen [fi]
 • การออกเสียง : aistillinen
  aistillinen [fi]
 • การออกเสียง : tuvaton
  tuvaton [fi]
 • การออกเสียง : epäterveellinen
  epäterveellinen [fi]
 • การออกเสียง : vajaakuntoinen
  vajaakuntoinen [fi]
 • การออกเสียง : epälineaarinen
  epälineaarinen [fi]
 • การออกเสียง : lempeä
  lempeä [fi]
 • การออกเสียง : äänekäs
  äänekäs [fi]
 • การออกเสียง : kivetön
  kivetön [fi]
 • การออกเสียง : vokaalialkuinen
  vokaalialkuinen [fi]
 • การออกเสียง : hidasälyinen
  hidasälyinen [fi]
 • การออกเสียง : tavallinen
  tavallinen [fi]
 • การออกเสียง : voimakastahtoinen
  voimakastahtoinen [fi]
 • การออกเสียง : hirvittävä
  hirvittävä [fi]
 • การออกเสียง : vapaaehtoinen
  vapaaehtoinen [fi]
 • การออกเสียง : pehmeäkarvainen
  pehmeäkarvainen [fi]
 • การออกเสียง : onomatopoeettinen
  onomatopoeettinen [fi]