หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : immunological immunological [en]
 • การออกเสียง : heinous heinous [en]
 • การออกเสียง : llovizna llovizna [es]
 • การออกเสียง : onbekommerd onbekommerd [nl]
 • การออกเสียง : anaerobic anaerobic [en]
 • การออกเสียง : lys lys [fr]
 • การออกเสียง : sober sober [en]
 • การออกเสียง : irksome irksome [en]
 • การออกเสียง : optimistic optimistic [en]
 • การออกเสียง : Pale Pale [en]
 • การออกเสียง : impudent impudent [en]
 • การออกเสียง : bombast bombast [en]
 • การออกเสียง : super-duper super-duper [en]
 • การออกเสียง : abbacchiato abbacchiato [it]
 • การออกเสียง : delgado delgado [es]
 • การออกเสียง : lamer lamer [es]
 • การออกเสียง : knackered knackered [en]
 • การออกเสียง : оптовый оптовый [ru]
 • การออกเสียง : distraught distraught [en]
 • การออกเสียง : immediate immediate [en]
 • การออกเสียง : faceted faceted [en]
 • การออกเสียง : blurry blurry [en]
 • การออกเสียง : cellophane cellophane [en]
 • การออกเสียง : paranormal paranormal [es]
 • การออกเสียง : 同じ 同じ [ja]
 • การออกเสียง : courageous courageous [en]
 • การออกเสียง : misinterpreted misinterpreted [en]
 • การออกเสียง : skinny skinny [en]
 • การออกเสียง : школьный школьный [ru]
 • การออกเสียง : circular circular [es]
 • การออกเสียง : High fidelity High fidelity [en]
 • การออกเสียง : binary binary [en]
 • การออกเสียง : tốt tốt [vi]
 • การออกเสียง : theoretical theoretical [en]
 • การออกเสียง : saccharin saccharin [en]
 • การออกเสียง : конечный конечный [ru]
 • การออกเสียง : disembodied disembodied [en]
 • การออกเสียง : magnanimous magnanimous [en]
 • การออกเสียง : manifest manifest [en]
 • การออกเสียง : divino divino [es]
 • การออกเสียง : threatening threatening [en]
 • การออกเสียง : abject abject [en]
 • การออกเสียง : 悲しい 悲しい [ja]
 • การออกเสียง : passionate passionate [en]
 • การออกเสียง : pious pious [en]
 • การออกเสียง : snotty snotty [en]
 • การออกเสียง : not-for-profit not-for-profit [en]
 • การออกเสียง : selfish selfish [en]
 • การออกเสียง : oldest oldest [en]
 • การออกเสียง : ridículo ridículo [es]
 • การออกเสียง : 美しい 美しい [ja]
 • การออกเสียง : zuiver zuiver [nl]
 • การออกเสียง : minority minority [en]
 • การออกเสียง : jaded jaded [en]
 • การออกเสียง : Ottoman Ottoman [en]
 • การออกเสียง : insolite insolite [fr]
 • การออกเสียง : equivalent equivalent [en]
 • การออกเสียง : divertido divertido [es]
 • การออกเสียง : agglomerate agglomerate [en]
 • การออกเสียง : Subcarpathian Subcarpathian [en]
 • การออกเสียง : hypocritical hypocritical [en]
 • การออกเสียง : iliopsoas iliopsoas [en]
 • การออกเสียง : mercenary mercenary [en]
 • การออกเสียง : khaki khaki [en]
 • การออกเสียง : italiana italiana [es]
 • การออกเสียง : odd odd [en]
 • การออกเสียง : cretin cretin [en]
 • การออกเสียง : miraculous miraculous [en]
 • การออกเสียง : 早い 早い [ja]
 • การออกเสียง : provincial provincial [en]
 • การออกเสียง : Francophile Francophile [en]
 • การออกเสียง : hungrig hungrig [sv]
 • การออกเสียง : persistent persistent [en]
 • การออกเสียง : efficiently efficiently [en]
 • การออกเสียง : ださい ださい [ja]
 • การออกเสียง : inane inane [en]
 • การออกเสียง : bestial bestial [en]
 • การออกเสียง : intrinsic intrinsic [en]
 • การออกเสียง : 綺麗 綺麗 [yue]
 • การออกเสียง : self-employed self-employed [en]
 • การออกเสียง : obdurate obdurate [en]
 • การออกเสียง : malvarma malvarma [eo]
 • การออกเสียง : unfair unfair [en]
 • การออกเสียง : skeleton skeleton [en]
 • การออกเสียง : experienced experienced [en]
 • การออกเสียง : persuasively persuasively [en]
 • การออกเสียง : peureuse peureuse [fr]
 • การออกเสียง : gelukkig gelukkig [nl]
 • การออกเสียง : piękna piękna [pl]
 • การออกเสียง : cremated cremated [en]
 • การออกเสียง : 涼しい 涼しい [ja]
 • การออกเสียง : established established [en]
 • การออกเสียง : 一番 一番 [ja]
 • การออกเสียง : pus pus [en]
 • การออกเสียง : naïve naïve [en]
 • การออกเสียง : かんたん かんたん [ja]
 • การออกเสียง : caustic caustic [en]
 • การออกเสียง : hypothetical hypothetical [en]
 • การออกเสียง : rip-roaring rip-roaring [en]
 • การออกเสียง : fidgety fidgety [en]