• การออกเสียงคำว่า newish newish [en]
 • การออกเสียงคำว่า oczywisty oczywisty [pl]
 • การออกเสียงคำว่า hygienic hygienic [en]
 • การออกเสียงคำว่า conical conical [en]
 • การออกเสียงคำว่า pięcioletni pięcioletni [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wingless wingless [en]
 • การออกเสียงคำว่า futile futile [en]
 • การออกเสียงคำว่า torturous torturous [en]
 • การออกเสียงคำว่า gory gory [en]
 • การออกเสียงคำว่า Beethovenian Beethovenian [en]
 • การออกเสียงคำว่า Mozartian Mozartian [en]
 • การออกเสียงคำว่า opposable opposable [fr]
 • การออกเสียงคำว่า incommensurate incommensurate [en]
 • การออกเสียงคำว่า commensurable commensurable [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า four-handed four-handed [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า rib-tickling rib-tickling [en]
 • การออกเสียงคำว่า ill-advised ill-advised [en]
 • การออกเสียงคำว่า feckless feckless [en]
 • การออกเสียงคำว่า far-off far-off [en]
 • การออกเสียงคำว่า rule-bound rule-bound [en]
 • การออกเสียงคำว่า hazy hazy [en]
 • การออกเสียงคำว่า grimy grimy [en]
 • การออกเสียงคำว่า prophesiable prophesiable [en]
 • การออกเสียงคำว่า adventurous adventurous [en]
 • การออกเสียงคำว่า leafy leafy [en]
 • การออกเสียงคำว่า iodous iodous [en]
 • การออกเสียงคำว่า windless windless [en]
 • การออกเสียงคำว่า discordant discordant [en]
 • การออกเสียงคำว่า rampageous rampageous [en]
 • การออกเสียงคำว่า brittle brittle [en]