หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : abhandelnd abhandelnd [de]
 • การออกเสียง : abhandengekommen abhandengekommen [de]
 • การออกเสียง : abhandenkommend abhandenkommend [de]
 • การออกเสียง : abhängigkeitsähnlich abhängigkeitsähnlich [de]
 • การออกเสียง : abhängigkeitsfördernd abhängigkeitsfördernd [de]
 • การออกเสียง : abhängigkeitsgefährdet abhängigkeitsgefährdet [de]
 • การออกเสียง : abhängigkeitskrank abhängigkeitskrank [de]
 • การออกเสียง : abhängigkeitslösend abhängigkeitslösend [de]
 • การออกเสียง : abhängigmachend abhängigmachend [de]
 • การออกเสียง : abharkend abharkend [de]
 • การออกเสียง : abhärtend abhärtend [de]
 • การออกเสียง : abharzend abharzend [de]
 • การออกเสียง : abhauend abhauend [de]
 • การออกเสียง : abház abház [hu]
 • การออกเสียง : abhebend abhebend [de]
 • การออกเสียง : abheftbar abheftbar [de]
 • การออกเสียง : abheftend abheftend [de]
 • การออกเสียง : abheilend abheilend [de]
 • การออกเสียง : abhelfend abhelfend [de]
 • การออกเสียง : abhetzend abhetzend [de]
 • การออกเสียง : abheuernd abheuernd [de]
 • การออกเสียง : abhezyjny abhezyjny [pl]
 • การออกเสียง : abhitzebeheizt abhitzebeheizt [de]
 • การออกเสียง : abhobelnd abhobelnd [de]
 • การออกเสียง : abhockend abhockend [de]
 • การออกเสียง : abholbar abholbar [de]
 • การออกเสียง : abholbereit abholbereit [de]
 • การออกเสียง : abholend abholend [de]
 • การออกเสียง : abholfertig abholfertig [de]
 • การออกเสียง : abholpflichtig abholpflichtig [de]
 • การออกเสียง : abholzend abholzend [de]
 • การออกเสียง : abhörbar abhörbar [de]
 • การออกเสียง : abhorchend abhorchend [de]
 • การออกเสียง : abhörfähig abhörfähig [de]
 • การออกเสียง : abhörgeschützt abhörgeschützt [de]
 • การออกเสียง : abhungernd abhungernd [de]
 • การออกเสียง : abiding abiding [en]
 • การออกเสียง : abidjani abidjani [hu]
 • การออกเสียง : abidżański abidżański [pl]
 • การออกเสียง : abietynowy abietynowy [pl]
 • การออกเสียง : abillu abillu [sc]
 • การออกเสียง : abiogen abiogen [de]
 • การออกเสียง : abiogén abiogén [hu]
 • การออกเสียง : abiogenny abiogenny [pl]
 • การออกเสียง : abiological abiological [en]
 • การออกเสียง : abiologiczny abiologiczny [pl]
 • การออกเสียง : abiotic abiotic [en]
 • การออกเสียง : abiotrophic abiotrophic [en]
 • การออกเสียง : abirrend abirrend [de]
 • การออกเสียง : abisolierend abisolierend [de]
 • การออกเสียง : abisolierfrei abisolierfrei [de]
 • การออกเสียง : abisoliert abisoliert [de]
 • การออกเสียง : abisolierungsfrei abisolierungsfrei [de]
 • การออกเสียง : abissale abissale [it]
 • การออกเสียง : abistav abistav [et]
 • การออกเสียง : abistu abistu [sc]
 • การออกเสียง : abisyński abisyński [pl]
 • การออกเสียง : abiturfähig abiturfähig [de]
 • การออกเสียง : abiturrelevant abiturrelevant [de]
 • การออกเสียง : abivalmis abivalmis [et]
 • การออกเสียง : abjagend abjagend [de]
 • การออกเสียง : abject abject [en]
 • การออกเสียง : abjubelnd abjubelnd [de]
 • การออกเสียง : abjudizierend abjudizierend [de]
 • การออกเสียง : abjurierend abjurierend [de]
 • การออกเสียง : abkabelnd abkabelnd [de]
 • การออกเสียง : abkackend abkackend [de]
 • การออกเสียง : abkalbend abkalbend [de]
 • การออกเสียง : abkaltend abkaltend [de]
 • การออกเสียง : abkämmend abkämmend [de]
 • การออกเสียง : abkämpfend abkämpfend [de]
 • การออกเสียง : abkantend abkantend [de]
 • การออกเสียง : abkanzelnd abkanzelnd [de]
 • การออกเสียง : abkappend abkappend [de]
 • การออกเสียง : abkapselnd abkapselnd [de]
 • การออกเสียง : abkassierbar abkassierbar [de]
 • การออกเสียง : abkassierend abkassierend [de]
 • การออกเสียง : abkauend abkauend [de]
 • การออกเสียง : abkettend abkettend [de]
 • การออกเสียง : abkickend abkickend [de]
 • การออกเสียง : abkindernd abkindernd [de]
 • การออกเสียง : abkippend abkippend [de]
 • การออกเสียง : abklappend abklappend [de]
 • การออกเสียง : abklappernd abklappernd [de]
 • การออกเสียง : abklärend abklärend [de]
 • การออกเสียง : abklärungsfrei abklärungsfrei [de]
 • การออกเสียง : abklassierend abklassierend [de]
 • การออกเสียง : abklassiert abklassiert [de]
 • การออกเสียง : abklatschend abklatschend [de]
 • การออกเสียง : abklebend abklebend [de]
 • การออกเสียง : abklemmend abklemmend [de]
 • การออกเสียง : abkletternd abkletternd [de]
 • การออกเสียง : abklingend abklingend [de]
 • การออกเสียง : abklipsend abklipsend [de]
 • การออกเสียง : abklopfbar abklopfbar [de]
 • การออกเสียง : abklopfend abklopfend [de]
 • การออกเสียง : abklöppelnd abklöppelnd [de]
 • การออกเสียง : abknabbernd abknabbernd [de]
 • การออกเสียง : abknallend abknallend [de]
 • การออกเสียง : abknappernd abknappernd [de]