หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : abgestützt abgestützt [de]
 • การออกเสียง : abgesucht abgesucht [de]
 • การออกเสียง : abgesungen abgesungen [de]
 • การออกเสียง : abgesurft abgesurft [de]
 • การออกเสียง : abgetaktet abgetaktet [de]
 • การออกเสียง : abgetalkt abgetalkt [de]
 • การออกเสียง : abgetanzt abgetanzt [de]
 • การออกเสียง : abgetaped abgetaped [de]
 • การออกเสียง : abgetastet abgetastet [de]
 • การออกเสียง : abgetätschelt abgetätschelt [de]
 • การออกเสียง : abgetauscht abgetauscht [de]
 • การออกเสียง : abgetaut abgetaut [de]
 • การออกเสียง : abgetestet abgetestet [de]
 • การออกเสียง : abgetintet abgetintet [de]
 • การออกเสียง : abgetippt abgetippt [de]
 • การออกเสียง : abgetischt abgetischt [de]
 • การออกเสียง : abgetorft abgetorft [de]
 • การออกเสียง : abgetörnt abgetörnt [de]
 • การออกเสียง : abgetötet abgetötet [de]
 • การออกเสียง : abgetrasht abgetrasht [de]
 • การออกเสียง : abgetreppt abgetreppt [de]
 • การออกเสียง : abgetrickst abgetrickst [de]
 • การออกเสียง : abgetrocknet abgetrocknet [de]
 • การออกเสียง : abgetroffen abgetroffen [de]
 • การออกเสียง : abgetröpfelt abgetröpfelt [de]
 • การออกเสียง : abgetropft abgetropft [de]
 • การออกเสียง : abgetrotzt abgetrotzt [de]
 • การออกเสียง : abgetrunken abgetrunken [de]
 • การออกเสียง : abgetupft abgetupft [de]
 • การออกเสียง : abgeturnt abgeturnt [de]
 • การออกเสียง : abgevespert abgevespert [de]
 • การออกเสียง : abgewägt abgewägt [de]
 • การออกเสียง : abgewalmt abgewalmt [de]
 • การออกเสียง : abgewälzt abgewälzt [de]
 • การออกเสียง : abgewalzt abgewalzt [de]
 • การออกเสียง : abgewandelt abgewandelt [de]
 • การออกเสียง : abgewandert abgewandert [de]
 • การออกเสียง : abgewandt abgewandt [de]
 • การออกเสียง : abgewartet abgewartet [de]
 • การออกเสียง : abgewatschelt abgewatschelt [de]
 • การออกเสียง : abgewatscht abgewatscht [de]
 • การออกเสียง : abgewechselt abgewechselt [de]
 • การออกเสียง : abgewedelt abgewedelt [de]
 • การออกเสียง : abgewehrt abgewehrt [de]
 • การออกเสียง : abgeweht abgeweht [de]
 • การออกเสียง : abgeweidet abgeweidet [de]
 • การออกเสียง : abgewerkt abgewerkt [de]
 • การออกเสียง : abgewertet abgewertet [de]
 • การออกเสียง : abgewettert abgewettert [de]
 • การออกเสียง : abgewichen abgewichen [de]
 • การออกเสียง : abgewidert abgewidert [de]
 • การออกเสียง : abgewidmet abgewidmet [de]
 • การออกเสียง : abgewiegelt abgewiegelt [de]
 • การออกเสียง : abgewinkt abgewinkt [de]
 • การออกเสียง : abgewippt abgewippt [de]
 • การออกเสียง : abgewirbelt abgewirbelt [de]
 • การออกเสียง : abgewischt abgewischt [de]
 • การออกเสียง : abgewittert abgewittert [de]
 • การออกเสียง : abgewöhnt abgewöhnt [de]
 • การออกเสียง : abgewonnen abgewonnen [de]
 • การออกเสียง : abgeworben abgeworben [de]
 • การออกเสียง : abgeworfen abgeworfen [de]
 • การออกเสียง : abgewunken abgewunken [de]
 • การออกเสียง : abgewürgt abgewürgt [de]
 • การออกเสียง : abgewürzt abgewürzt [de]
 • การออกเสียง : abgezackt abgezackt [de]
 • การออกเสียง : abgezahlt abgezahlt [de]
 • การออกเสียง : abgezapft abgezapft [de]
 • การออกเสียง : abgezappelt abgezappelt [de]
 • การออกเสียง : abgezäunt abgezäunt [de]
 • การออกเสียง : abgezickt abgezickt [de]
 • การออกเสียง : abgeziegelt abgeziegelt [de]
 • การออกเสียง : abgezielt abgezielt [de]
 • การออกเสียง : abgezinst abgezinst [de]
 • การออกเสียง : abgezischt abgezischt [de]
 • การออกเสียง : abgezottelt abgezottelt [de]
 • การออกเสียง : abgezüchtet abgezüchtet [de]
 • การออกเสียง : abgezügelt abgezügelt [de]
 • การออกเสียง : abgezündelt abgezündelt [de]
 • การออกเสียง : abgezupft abgezupft [de]
 • การออกเสียง : abgezuppelt abgezuppelt [de]
 • การออกเสียง : abgezuppt abgezuppt [de]
 • การออกเสียง : abgezwackt abgezwackt [de]
 • การออกเสียง : abgezwickt abgezwickt [de]
 • การออกเสียง : abgezwitschert abgezwitschert [de]
 • การออกเสียง : abgezwungen abgezwungen [de]
 • การออกเสียง : abgießbar abgießbar [de]
 • การออกเสียง : abgleitend abgleitend [de]
 • การออกเสียง : abgreifbar abgreifbar [de]
 • การออกเสียง : abgrenzend abgrenzend [de]
 • การออกเสียง : abgrenzungsrelevant abgrenzungsrelevant [de]
 • การออกเสียง : abgrundböse abgrundböse [de]
 • การออกเสียง : abgrundlos abgrundlos [de]
 • การออกเสียง : abgrundschlecht abgrundschlecht [de]
 • การออกเสียง : abguckbar abguckbar [de]
 • การออกเสียง : abhackend abhackend [de]
 • การออกเสียง : abhakbar abhakbar [de]
 • การออกเสียง : abhakend abhakend [de]
 • การออกเสียง : abhaltend abhaltend [de]
 • การออกเสียง : abhandelbar abhandelbar [de]