หมวดหมู่:

adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : abknapsend abknapsend [de]
 • การออกเสียง : abknautschend abknautschend [de]
 • การออกเสียง : abknickend abknickend [de]
 • การออกเสียง : abknipsend abknipsend [de]
 • การออกเสียง : abknöpfbar abknöpfbar [de]
 • การออกเสียง : abknöpfend abknöpfend [de]
 • การออกเสียง : abknuddelnd abknuddelnd [de]
 • การออกเสียง : abknüpfend abknüpfend [de]
 • การออกเสียง : abknuspernd abknuspernd [de]
 • การออกเสียง : abknutschend abknutschend [de]
 • การออกเสียง : abkochend abkochend [de]
 • การออกเสียง : abkohlend abkohlend [de]
 • การออกเสียง : abköhlernd abköhlernd [de]
 • การออกเสียง : abkombiniert abkombiniert [de]
 • การออกเสียง : abkommandierend abkommandierend [de]
 • การออกเสียง : abkommend abkommend [de]
 • การออกเสียง : abkommensfrei abkommensfrei [de]
 • การออกเสียง : abkommenswidrig abkommenswidrig [de]
 • การออกเสียง : abkommmandiert abkommmandiert [de]
 • การออกเสียง : abkopierend abkopierend [de]
 • การออกเสียง : abkopiert abkopiert [de]
 • การออกเสียง : abkoppelbar abkoppelbar [de]
 • การออกเสียง : abkoppelnd abkoppelnd [de]
 • การออกเสียง : abkotzend abkotzend [de]
 • การออกเสียง : abkratzend abkratzend [de]
 • การออกเสียง : abkreidend abkreidend [de]
 • การออกเสียง : abkriegend abkriegend [de]
 • การออกเสียง : abkröpfend abkröpfend [de]
 • การออกเสียง : abkuckend abkuckend [de]
 • การออกเสียง : abkühlbar abkühlbar [de]
 • การออกเสียง : abkühlungsbedürftig abkühlungsbedürftig [de]
 • การออกเสียง : abkühlungsfreudig abkühlungsfreudig [de]
 • การออกเสียง : abkupfernd abkupfernd [de]
 • การออกเสียง : abkuppelbar abkuppelbar [de]
 • การออกเสียง : abkuppelnd abkuppelnd [de]
 • การออกเสียง : abkurbelnd abkurbelnd [de]
 • การออกเสียง : abkürzbar abkürzbar [de]
 • การออกเสียง : abkürzend abkürzend [de]
 • การออกเสียง : abküssbar abküssbar [de]
 • การออกเสียง : abküssend abküssend [de]
 • การออกเสียง : ablabernd ablabernd [de]
 • การออกเสียง : ablächelnd ablächelnd [de]
 • การออกเสียง : ablachend ablachend [de]
 • การออกเสียง : abladend abladend [de]
 • การออกเสียง : ablagerbar ablagerbar [de]
 • การออกเสียง : ablagernd ablagernd [de]
 • การออกเสียง : ablagerungsresistent ablagerungsresistent [de]
 • การออกเสียง : ablaichend ablaichend [de]
 • การออกเสียง : ablakmosó ablakmosó [hu]
 • การออกเสียง : ablakos ablakos [hu]
 • การออกเสียง : ablaktalan ablaktalan [hu]
 • การออกเสียง : ablaktisztító ablaktisztító [hu]
 • การออกเสียง : ablaktörlő ablaktörlő [hu]
 • การออกเสียง : ablaktowalny ablaktowalny [pl]
 • การออกเสียง : ablakú ablakú [hu]
 • การออกเสียง : ablammend ablammend [de]
 • การออกเสียง : ablängend ablängend [de]
 • การออกเสียง : ablas ablas [et]
 • การออกเสียง : ablassend ablassend [de]
 • การออกเสียง : ablässlich ablässlich [de]
 • การออกเสียง : ablästernd ablästernd [de]
 • การออกเสียง : ablatitious ablatitious [en]
 • การออกเสียง : ablative ablative [en]
 • การออกเสียง : ablatywny ablatywny [pl]
 • การออกเสียง : ablatzend ablatzend [de]
 • การออกเสียง : ablaufbedingt ablaufbedingt [de]
 • การออกเสียง : ablaufend ablaufend [de]
 • การออกเสียง : ablauffähig ablauffähig [de]
 • การออกเสียง : ablaufgesteuert ablaufgesteuert [de]
 • การออกเสียง : ablaufhemmend ablaufhemmend [de]
 • การออกเสียง : ablauftechnisch ablauftechnisch [de]
 • การออกเสียง : ablaugend ablaugend [de]
 • การออกเสียง : ablauschend ablauschend [de]
 • การออกเสียง : abläutend abläutend [de]
 • การออกเสียง : ablebend ablebend [de]
 • การออกเสียง : ablebensbedingt ablebensbedingt [de]
 • การออกเสียง : ableckend ableckend [de]
 • การออกเสียง : abledernd abledernd [de]
 • การออกเสียง : ableerend ableerend [de]
 • การออกเสียง : ablegbar ablegbar [de]
 • การออกเสียง : ablegend ablegend [de]
 • การออกเสียง : ablehnbar ablehnbar [de]
 • การออกเสียง : ablehnenswert ablehnenswert [de]
 • การออกเสียง : ablehnungswürdig ablehnungswürdig [de]
 • การออกเสียง : ableinend ableinend [de]
 • การออกเสียง : ableistend ableistend [de]
 • การออกเสียง : ableitbar ableitbar [de]
 • การออกเสียง : ablenkbar ablenkbar [de]
 • การออกเสียง : ablenkungsfrei ablenkungsfrei [de]
 • การออกเสียง : ablesend ablesend [de]
 • การออกเสียง : ablest ablest [en]
 • การออกเสียง : ableuchtend ableuchtend [de]
 • การออกเสียง : ableugnend ableugnend [de]
 • การออกเสียง : ablichtend ablichtend [de]
 • การออกเสียง : abliefernd abliefernd [de]
 • การออกเสียง : abliegend abliegend [de]
 • การออกเสียง : ablockend ablockend [de]
 • การออกเสียง : ablösbar ablösbar [de]
 • การออกเสียง : ablöschbar ablöschbar [de]
 • การออกเสียง : ablöschend ablöschend [de]