หมวดหมู่:

Adj.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAdj.

 • การออกเสียง : pelzen pelzen [nl]
 • การออกเสียง : Ἁρμόδιος Ἁρμόδιος [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : radioparent radioparent [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : lonelyhearts lonelyhearts [en]
 • การออกเสียง : biliteral biliteral [ca]
 • การออกเสียง : Hoven Hoven [nds]
 • การออกเสียง : ængstelig ængstelig [da]
 • การออกเสียง : breeder breeder [yi]
 • การออกเสียง : Breeden Breeden [en]
 • การออกเสียง : betydningsfuld betydningsfuld [da]
 • การออกเสียง : drønkedelig drønkedelig [da]
 • การออกเสียง : autentisk autentisk [sv]
 • การออกเสียง : idylliske idylliske [da]
 • การออกเสียง : miljøbevidste miljøbevidste [da]
 • การออกเสียง : superiore superiore [it]
 • การออกเสียง : decumano decumano [it]
 • การออกเสียง : Skrupuløs Skrupuløs [da]
 • การออกเสียง : Skrupelløs Skrupelløs [da]
 • การออกเสียง : vokal vokal [de]
 • การออกเสียง : indevitatus indevitatus [la]
 • การออกเสียง : insolens insolens [la]
 • การออกเสียง : precisado precisado [es]
 • การออกเสียง : mið mið [is]
 • การออกเสียง : belehrt belehrt [de]
 • การออกเสียง : ruza ruza [eo]
 • การออกเสียง : תָּאִי תָּאִי [he]
 • การออกเสียง : קֵרְחִים קֵרְחִים [he]
 • การออกเสียง : марантовий марантовий [uk]
 • การออกเสียง : مُسلِم مُسلِم [ar]
 • การออกเสียง : ufana ufana [ca]
 • การออกเสียง : ucrónico ucrónico [es]
 • การออกเสียง : ucayalina ucayalina [es]
 • การออกเสียง : ubicada ubicada [es]
 • การออกเสียง : ubérrima ubérrima [es]
 • การออกเสียง : bachiano bachiano [pt]
 • การออกเสียง : bacheada bacheada [es]
 • การออกเสียง : hablantinosa hablantinosa [es]
 • การออกเสียง : habilitante habilitante [pt]
 • การออกเสียง : llagosa llagosa [es]
 • การออกเสียง : labradía labradía [es]
 • การออกเสียง : labradío labradío [es]
 • การออกเสียง : labradera labradera [es]
 • การออกเสียง : labradero labradero [es]
 • การออกเสียง : Labrada Labrada [gl]
 • การออกเสียง : laboriosa laboriosa [pt]
 • การออกเสียง : laborera laborera [sv]
 • การออกเสียง : labiovelar labiovelar [pt]
 • การออกเสียง : labiosa labiosa [es]
 • การออกเสียง : labioso labioso [pt]
 • การออกเสียง : labihendido labihendido [es]
 • การออกเสียง : labiada labiada [pt]
 • การออกเสียง : labiado labiado [es]
 • การออกเสียง : laberíntica laberíntica [es]
 • การออกเสียง : abietínea abietínea [pt]
 • การออกเสียง : abietíneo abietíneo [pt]
 • การออกเสียง : abestializado abestializado [es]
 • การออกเสียง : abestiada abestiada [es]
 • การออกเสียง : abertal abertal [pt]
 • การออกเสียง : abdicativa abdicativa [ca]
 • การออกเสียง : abatanada abatanada [ast]
 • การออกเสียง : abastecedora abastecedora [es]
 • การออกเสียง : abarrada abarrada [pt]
 • การออกเสียง : tabacoso tabacoso [pt]
 • การออกเสียง : fabulística fabulística [pt]
 • การออกเสียง : fabulístico fabulístico [pt]
 • การออกเสียง : weimaresa weimaresa [es]
 • การออกเสียง : waterpolista waterpolista [es]
 • การออกเสียง : washingtoniana washingtoniana [es]
 • การออกเสียง : washingtoniano washingtoniano [pt]
 • การออกเสียง : wagneriana wagneriana [es]
 • การออกเสียง : wagneriano wagneriano [it]
 • การออกเสียง : kaakupeño kaakupeño [es]
 • การออกเสียง : kaaguaseño kaaguaseño [es]
 • การออกเสียง : ñáñiga ñáñiga [es]
 • การออกเสียง : ñampeando ñampeando [es]
 • การออกเสียง : nacárea nacárea [es]
 • การออกเสียง : nacáreo nacáreo [es]
 • การออกเสียง : nabateo nabateo [es]
 • การออกเสียง : Nabal Nabal [pt]
 • การออกเสียง : jacerina jacerina [es]
 • การออกเสียง : jacerino jacerino [es]
 • การออกเสียง : jacarera jacarera [es]
 • การออกเสียง : jacalteca jacalteca [es]
 • การออกเสียง : icónica icónica [es]
 • การออกเสียง : icástica icástica [es]
 • การออกเสียง : ibaguereño ibaguereño [es]
 • การออกเสียง : sabedora sabedora [es]
 • การออกเสียง : sabatina sabatina [pt]
 • การออกเสียง : sabática sabática [es]
 • การออกเสียง : sabatario sabatario [es]
 • การออกเสียง : sabandeña sabandeña [es]
 • การออกเสียง : sabadeño sabadeño [es]
 • การออกเสียง : pachacha pachacha [pt]
 • การออกเสียง : pachacho pachacho [pt]
 • การออกเสียง : pacedera pacedera [es]
 • การออกเสียง : pacedero pacedero [es]
 • การออกเสียง : pacata pacata [pt]
 • การออกเสียง : dadaísta dadaísta [pt]
 • การออกเสียง : dactilológica dactilológica [es]
 • การออกเสียง : dactilológico dactilológico [pt]