• การออกเสียงคำว่า superiore superiore [it]
 • การออกเสียงคำว่า decumano decumano [it]
 • การออกเสียงคำว่า Skrupuløs Skrupuløs [da]
 • การออกเสียงคำว่า Skrupelløs Skrupelløs [da]
 • การออกเสียงคำว่า vokal vokal [de]
 • การออกเสียงคำว่า indevitatus indevitatus [la]
 • การออกเสียงคำว่า insolens insolens [la]
 • การออกเสียงคำว่า precisado precisado [es]
 • การออกเสียงคำว่า mið mið [is]
 • การออกเสียงคำว่า ruza ruza [eo]
 • การออกเสียงคำว่า תָּאִי תָּאִי [he]
 • การออกเสียงคำว่า קֵרְחִים קֵרְחִים [he]
 • การออกเสียงคำว่า марантовий марантовий [uk]
 • การออกเสียงคำว่า مُسلِم مُسلِم [ar]
 • การออกเสียงคำว่า ufana ufana [ca]
 • การออกเสียงคำว่า ucrónico ucrónico [es]
 • การออกเสียงคำว่า ucayalina ucayalina [es]
 • การออกเสียงคำว่า ubicada ubicada [es]
 • การออกเสียงคำว่า ubérrima ubérrima [es]
 • การออกเสียงคำว่า bachiano bachiano [pt]
 • การออกเสียงคำว่า bacheada bacheada [es]
 • การออกเสียงคำว่า hablantinosa hablantinosa [es]
 • การออกเสียงคำว่า habilitante habilitante [pt]
 • การออกเสียงคำว่า llagosa llagosa [es]
 • การออกเสียงคำว่า labradía labradía [es]
 • การออกเสียงคำว่า labradío labradío [es]
 • การออกเสียงคำว่า labradera labradera [es]
 • การออกเสียงคำว่า labradero labradero [es]
 • การออกเสียงคำว่า Labrada Labrada [gl]
 • การออกเสียงคำว่า laboriosa laboriosa [pt]