หมวดหมู่:

abreviatura

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabreviatura

  • การออกเสียง : xoxo xoxo [pt]
  • การออกเสียง : Colmich Colmich [es]
  • การออกเสียง : ciu ciu [ca]
  • การออกเสียง : Gencat Gencat [ca]
  • การออกเสียง : Catsalut Catsalut [ca]
  • การออกเสียง : afore afore [en]
  • การออกเสียง : ADN ADN [fr]
  • การออกเสียง : OSNI OSNI [es]