หมวดหมู่:

abecedario

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabecedario

  • การออกเสียง : C C [de]
  • การออกเสียง : X X [en]
  • การออกเสียง : Q Q [en]
  • การออกเสียง : ñ ñ [es]