หมวดหมู่:

ABCC型疊詞

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงABCC型疊詞

 • การออกเสียง : 大腹便便 大腹便便 [zh]
 • การออกเสียง : 代代相传 代代相传 [zh]
 • การออกเสียง : 想入非非 想入非非 [yue]
 • การออกเสียง : 兴致勃勃 兴致勃勃 [zh]
 • การออกเสียง : 欣欣向榮 欣欣向榮 [yue]
 • การออกเสียง : 息息相關 息息相關 [yue]
 • การออกเสียง : 心心相印 心心相印 [zh]
 • การออกเสียง : 人心惶惶 人心惶惶 [yue]
 • การออกเสียง : 含情脈脈 含情脈脈 [yue]
 • การออกเสียง : 風度翩翩 風度翩翩 [yue]
 • การออกเสียง : 逃之夭夭 逃之夭夭 [zh]
 • การออกเสียง : 得意洋洋 得意洋洋 [zh]
 • การออกเสียง : 欣欣向荣 欣欣向荣 [zh]
 • การออกเสียง : 步步为营 步步为营 [zh]
 • การออกเสียง : 孜孜不倦 孜孜不倦 [zh]
 • การออกเสียง : 蒸蒸日上 蒸蒸日上 [zh]
 • การออกเสียง : 赫赫有名 赫赫有名 [yue]
 • การออกเสียง : 津津有味 津津有味 [zh]
 • การออกเสียง : 侃侃而談 侃侃而談 [yue]
 • การออกเสียง : 历历在目 历历在目 [zh]
 • การออกเสียง : 鬱鬱寡歡 鬱鬱寡歡 [yue]
 • การออกเสียง : 彬彬有禮 彬彬有禮 [yue]
 • การออกเสียง : 侃侃而谈 侃侃而谈 [zh]
 • การออกเสียง : 興致勃勃 興致勃勃 [zh]
 • การออกเสียง : 面面相觑 面面相觑 [zh]
 • การออกเสียง : 格格不入 格格不入 [yue]
 • การออกเสียง : 风尘仆仆 风尘仆仆 [zh]
 • การออกเสียง : 恰恰相反 恰恰相反 [zh]
 • การออกเสียง : 落落大方 落落大方 [yue]
 • การออกเสียง : 虎视眈眈 虎视眈眈 [zh]
 • การออกเสียง : 咄咄逼人 咄咄逼人 [zh]
 • การออกเสียง : 大名鼎鼎 大名鼎鼎 [zh]
 • การออกเสียง : 默默無聞 默默無聞 [zh]
 • การออกเสียง : 威风凛凛 威风凛凛 [zh]
 • การออกเสียง : 津津乐道 津津乐道 [zh]
 • การออกเสียง : 无所事事 无所事事 [zh]
 • การออกเสียง : 气喘吁吁 气喘吁吁 [zh]
 • การออกเสียง : 耿耿於懷 耿耿於懷 [yue]
 • การออกเสียง : 喜氣洋洋 喜氣洋洋 [zh]
 • การออกเสียง : 磨刀霍霍 磨刀霍霍 [wuu]
 • การออกเสียง : 念念有詞 念念有詞 [yue]
 • การออกเสียง : 楚楚动人 楚楚动人 [zh]
 • การออกเสียง : 哈哈大笑 哈哈大笑 [zh]
 • การออกเสียง : 代代相傳 代代相傳 [yue]
 • การออกเสียง : 衣冠楚楚 衣冠楚楚 [zh]
 • การออกเสียง : 區區小事 區區小事 [yue]
 • การออกเสียง : 誇誇其談 誇誇其談 [yue]
 • การออกเสียง : 無所事事 無所事事 [zh]
 • การออกเสียง : 恋恋不舍 恋恋不舍 [zh]
 • การออกเสียง : 蠢蠢欲动 蠢蠢欲动 [hak]
 • การออกเสียง : 忠心耿耿 忠心耿耿 [zh]
 • การออกเสียง : 岌岌可危 岌岌可危 [zh]
 • การออกเสียง : 人才濟濟 人才濟濟 [yue]
 • การออกเสียง : 振振有词 振振有词 [zh]
 • การออกเสียง : 滔滔不绝 滔滔不绝 [zh]
 • การออกเสียง : 比比皆是 比比皆是 [zh]
 • การออกเสียง : 白雪皑皑 白雪皑皑 [zh]
 • การออกเสียง : 喜气洋洋 喜气洋洋 [zh]
 • การออกเสียง : 飢腸轆轆 飢腸轆轆 [zh]
 • การออกเสียง : 蠢蠢欲動 蠢蠢欲動 [hak]
 • การออกเสียง : 虎視眈眈 虎視眈眈 [ja]
 • การออกเสียง : 血迹斑斑 血迹斑斑 [zh]
 • การออกเสียง : 耿耿于怀 耿耿于怀 [zh]
 • การออกเสียง : 含情脉脉 含情脉脉 [zh]
 • การออกเสียง : 威風凜凜 威風凜凜 [zh]
 • การออกเสียง : 津津樂道 津津樂道 [yue]
 • การออกเสียง : 板上钉钉 板上钉钉 [zh]
 • การออกเสียง : 滔滔不絕 滔滔不絕 [zh]
 • การออกเสียง : 白雪皚皚 白雪皚皚 [yue]
 • การออกเสียง : 喋喋不休 喋喋不休 [zh]
 • การออกเสียง : 千里迢迢 千里迢迢 [yue]
 • การออกเสียง : 铁中铮铮 铁中铮铮 [zh]
 • การออกเสียง : 人才济济 人才济济 [yue]
 • การออกเสียง : 面面俱到 面面俱到 [zh]
 • การออกเสียง : 小心翼翼 小心翼翼 [zh]
 • การออกเสียง : 风雨凄凄 风雨凄凄 [zh]
 • การออกเสียง : 夸夸其谈 夸夸其谈 [zh]
 • การออกเสียง : 寥寥無幾 寥寥無幾 [zh]
 • การออกเสียง : 忧心忡忡 忧心忡忡 [zh]
 • การออกเสียง : 風塵僕僕 風塵僕僕 [yue]
 • การออกเสียง : 循循善誘 循循善誘 [zh]
 • การออกเสียง : 神采奕奕 神采奕奕 [zh]
 • การออกเสียง : 念念不忘 念念不忘 [zh]
 • การออกเสียง : 生機勃勃 生機勃勃 [hak]
 • การออกเสียง : 振振有詞 振振有詞 [yue]
 • การออกเสียง : 步步為營 步步為營 [yue]
 • การออกเสียง : 花花世界 花花世界 [hak]
 • การออกเสียง : 風雨淒淒 風雨淒淒 [zh]
 • การออกเสียง : 彬彬有礼 彬彬有礼 [zh]
 • การออกเสียง : 默默无闻 默默无闻 [zh]
 • การออกเสียง : 循循善诱 循循善诱 [zh]
 • การออกเสียง : 沾沾自喜 沾沾自喜 [yue]
 • การออกเสียง : 天網恢恢 天網恢恢 [ja]
 • การออกเสียง : 波光粼粼 波光粼粼 [zh]
 • การออกเสียง : 不甚了了 不甚了了 [zh]
 • การออกเสียง : 鐵中錚錚 鐵中錚錚 [zh]