หมวดหมู่:

abbreviated loanword

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงabbreviated loanword

  • การออกเสียง : og og [no]
  • การออกเสียง : ハイソ ハイソ [ja]