หมวดหมู่:

a cluich

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงa cluich

  • การออกเสียง : a' cluich a' cluich [gd]