หมวดหมู่:

2500 frequently used words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง2500 frequently used words

 • การออกเสียง : 心 [zh]
 • การออกเสียง : 人 [zh]
 • การออกเสียง : 分 [ko]
 • การออกเสียง : 不 [zh]
 • การออกเสียง : 万 [ja]
 • การออกเสียง : 中 [zh]
 • การออกเสียง : 大 [ja]
 • การออกเสียง : 什 [zh]
 • การออกเสียง : 手 [ja]
 • การออกเสียง : 仅 [zh]
 • การออกเสียง : 化 [zh]
 • การออกเสียง : 尤 [hak]
 • การออกเสียง : 已 [yue]
 • การออกเสียง : 元 [yue]
 • การออกเสียง : 口 [ja]
 • การออกเสียง : 几 [zh]
 • การออกเสียง : 书 [zh]
 • การออกเสียง : 爪 [ja]
 • การออกเสียง : 丑 [zh]
 • การออกเสียง : 予 [zh]
 • การออกเสียง : 以 [yue]
 • การออกเสียง : 允 [zh]
 • การออกเสียง : 劝 [zh]
 • การออกเสียง : 办 [zh]
 • การออกเสียง : 双 [hak]
 • การออกเสียง : 孔 [zh]
 • การออกเสียง : 尺 [ja]
 • การออกเสียง : 巴 [yue]
 • การออกเสียง : 幻 [ja]
 • การออกเสียง : 引 [yue]
 • การออกเสียง : 户 [wuu]
 • การออกเสียง : 计 [wuu]
 • การออกเสียง : 认 [zh]
 • การออกเสียง : 队 [zh]
 • การออกเสียง : 丹 [zh]
 • การออกเสียง : 为 [zh]
 • การออกเสียง : 乌 [zh]
 • การออกเสียง : 乏 [zh]
 • การออกเสียง : 互 [yue]
 • การออกเสียง : 仁 [zh]
 • การออกเสียง : 仆 [wuu]
 • การออกเสียง : 仇 [ja]
 • การออกเสียง : 今 [ja]
 • การออกเสียง : 介 [wuu]
 • การออกเสียง : 仍 [zh]
 • การออกเสียง : 从 [zh]
 • การออกเสียง : 仓 [zh]
 • การออกเสียง : 公 [ja]
 • การออกเสียง : 六 [zh]
 • การออกเสียง : 内 [zh]
 • การออกเสียง : 冈 [zh]
 • การออกเสียง : 凤 [zh]
 • การออกเสียง : 凶 [zh]
 • การออกเสียง : 切 [zh]
 • การออกเสียง : 勾 [zh]
 • การออกเสียง : 勿 [wuu]
 • การออกเสียง : 匀 [zh]
 • การออกเสียง : 升 [zh]
 • การออกเสียง : 午 [ja]
 • การออกเสียง : 反 [ja]
 • การออกเสียง : 少 [zh]
 • การออกเสียง : 屯 [zh]
 • การออกเสียง : 巨 [zh]
 • การออกเสียง : 币 [zh]
 • การออกเสียง : 忆 [zh]
 • การออกเสียง : 文 [nan]
 • การออกเสียง : 斗 [ja]
 • การออกเสียง : 斤 [yue]
 • การออกเสียง : 方 [ja]
 • การออกเสียง : 日 [zh]
 • การออกเสียง : 月 [ja]
 • การออกเสียง : 欠 [zh]
 • การออกเสียง : 止 [zh]
 • การออกเสียง : 比 [yue]
 • การออกเสียง : 毛 [yue]
 • การออกเสียง : 氏 [zh]
 • การออกเสียง : 气 [zh]
 • การออกเสียง : 水 [zh]
 • การออกเสียง : 火 [zh]
 • การออกเสียง : 父 [ja]
 • การออกเสียง : 片 [yue]
 • การออกเสียง : 牙 [wuu]
 • การออกเสียง : 牛 [ja]
 • การออกเสียง : 瓦 [ja]
 • การออกเสียง : 见 [zh]
 • การออกเสียง : 订 [zh]
 • การออกเสียง : 贝 [zh]
 • การออกเสียง : 车 [cjy]
 • การออกเสียง : 长 [zh]
 • การออกเสียง : 风 [zh]
 • การออกเสียง : 上 [zh]
 • การออกเสียง : 与 [zh]
 • การออกเสียง : 专 [wuu]
 • การออกเสียง : 个 [zh]
 • การออกเสียง : 丰 [zh]
 • การออกเสียง : 丸 [ja]
 • การออกเสียง : 久 [wuu]
 • การออกเสียง : 么 [zh]
 • การออกเสียง : 义 [wuu]
 • การออกเสียง : 之 [zh]