หมวดหมู่:

18C

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง18C

 • การออกเสียง : shako shako [fr]
 • การออกเสียง : philosophe philosophe [fr]
 • การออกเสียง : Redcoats Redcoats [en]
 • การออกเสียง : William Roxburgh William Roxburgh [en]
 • บันทึกการออกเสียง : John L. Boqueta de Woiserie John L. Boqueta de Woiserie [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Denis Diderot Denis Diderot [fr]
 • การออกเสียง : Reliques of Ancient English Poetry Reliques of Ancient English Poetry [en]
 • การออกเสียง : Tobias Smollett Tobias Smollett [en]
 • การออกเสียง : Voltaire Voltaire [en]
 • การออกเสียง : Egad Egad [en]
 • การออกเสียง : Frederick the Great Frederick the Great [en]
 • การออกเสียง : Northwest Ordinance Northwest Ordinance [en]
 • การออกเสียง : gauss gauss [de]
 • การออกเสียง : fait accompli fait accompli [fr]
 • การออกเสียง : Charles Jennens Charles Jennens [en]
 • การออกเสียง : Five Civilized Tribes Five Civilized Tribes [en]
 • การออกเสียง : big smoke big smoke [en]
 • การออกเสียง : She Stoops to Conquer She Stoops to Conquer [en]
 • การออกเสียง : Pierre Choderlos De Laclos Pierre Choderlos De Laclos [fr]
 • การออกเสียง : House of Hanover House of Hanover [en]
 • การออกเสียง : Horse Guards Horse Guards [en]
 • การออกเสียง : Emanuel Swedenborg Emanuel Swedenborg [sv]
 • การออกเสียง : Luddites Luddites [en]
 • การออกเสียง : Basho Basho [en]
 • การออกเสียง : Wolfgang Amadeus Mozart Wolfgang Amadeus Mozart [de]
 • การออกเสียง : William Strahan William Strahan [en]
 • การออกเสียง : Joachim Conrad Loddiges Joachim Conrad Loddiges [de]
 • การออกเสียง : Richard Trevithick Richard Trevithick [en]
 • การออกเสียง : Charlotte Russe Charlotte Russe [en]
 • การออกเสียง : Percy Bysshe Shelley Percy Bysshe Shelley [en]
 • การออกเสียง : Pitcairn Islands Pitcairn Islands [en]
 • การออกเสียง : Cartesian Cartesian [en]
 • การออกเสียง : Georgiana Georgiana [ro]
 • การออกเสียง : Kyashuta Kyashuta [en]
 • การออกเสียง : Bysshe Bysshe [en]
 • การออกเสียง : Hepplewhite Hepplewhite [en]
 • การออกเสียง : John Lambton John Lambton [en]
 • การออกเสียง : Courageux Courageux [fr]
 • การออกเสียง : François Boucher François Boucher [fr]
 • การออกเสียง : Necker Necker [fr]
 • การออกเสียง : Landau Landau [fr]
 • การออกเสียง : Richard Howe Richard Howe [en]
 • การออกเสียง : Jean-Baptiste Benoît Eyriès Jean-Baptiste Benoît Eyriès [fr]
 • การออกเสียง : Sturm und Drang Sturm und Drang [de]
 • การออกเสียง : Arthur Wellesley Arthur Wellesley [en]
 • การออกเสียง : Gilbert White Gilbert White [en]
 • การออกเสียง : John Bartram John Bartram [en]
 • การออกเสียง : Mark Catesby Mark Catesby [en]
 • การออกเสียง : Antonio Stradivari Antonio Stradivari [it]
 • การออกเสียง : Stradivari Stradivari [it]
 • การออกเสียง : japanned japanned [en]
 • การออกเสียง : Peregrine Pickle Peregrine Pickle [en]
 • การออกเสียง : Phillis Wheatley Phillis Wheatley [en]
 • การออกเสียง : aide-de-camp aide-de-camp [fr]
 • การออกเสียง : tour de force tour de force [fr]
 • การออกเสียง : bon mot bon mot [fr]
 • การออกเสียง : Codex Leicester Codex Leicester [en]
 • การออกเสียง : Ramillies Ramillies [fr]
 • การออกเสียง : Hellfire Club Hellfire Club [en]
 • การออกเสียง : bluestocking bluestocking [en]
 • การออกเสียง : Gordon Riots Gordon Riots [en]
 • การออกเสียง : Lord George Gordon Lord George Gordon [en]
 • การออกเสียง : Robert Southwell Robert Southwell [en]
 • การออกเสียง : Nicholas Hawksmoor Nicholas Hawksmoor [en]
 • การออกเสียง : Hawksmoor Hawksmoor [en]
 • การออกเสียง : Lancelot 'Capability' Brown Lancelot 'Capability' Brown [en]
 • การออกเสียง : laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียง : Earl Cowper Earl Cowper [en]
 • การออกเสียง : Joseph Black Joseph Black [en]
 • การออกเสียง : Franz Anton Mesmer Franz Anton Mesmer [en]
 • การออกเสียง : martello martello [it]
 • การออกเสียง : Martello Tower Martello Tower [en]
 • การออกเสียง : Lord Cavendish Lord Cavendish [en]
 • การออกเสียง : loblolly boy loblolly boy [en]
 • การออกเสียง : Joshua Reynolds Joshua Reynolds [en]
 • การออกเสียง : Jonathan Swift Jonathan Swift [en]
 • การออกเสียง : Thomas Cochrane Thomas Cochrane [en]
 • การออกเสียง : Arne Arne [sv]
 • การออกเสียง : William Herschel William Herschel [en]
 • การออกเสียง : man-o'-war man-o'-war [en]
 • การออกเสียง : American Revolution American Revolution [en]
 • การออกเสียง : James Watt James Watt [en]
 • การออกเสียง : Matthew Boulton Matthew Boulton [en]
 • การออกเสียง : Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau [fr]
 • การออกเสียง : Pamela Pamela [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth Chudleigh Elizabeth Chudleigh [en]
 • การออกเสียง : Bagnigge Wells Bagnigge Wells [en]
 • การออกเสียง : Alexander Pope Alexander Pope [en]
 • การออกเสียง : tantrabobus tantrabobus [en]
 • การออกเสียง : Boston Tea Party Boston Tea Party [en]
 • การออกเสียง : James Gillray James Gillray [en]
 • การออกเสียง : George Stubbs George Stubbs [en]
 • การออกเสียง : Pitcairn Pitcairn [en]
 • การออกเสียง : William Bligh William Bligh [en]
 • การออกเสียง : Fletcher Christian Fletcher Christian [en]
 • การออกเสียง : Madame de Pompadour Madame de Pompadour [fr]
 • การออกเสียง : Pompadour Pompadour [fr]
 • การออกเสียง : Common Sense Common Sense [en]
 • การออกเสียง : George Rowney George Rowney [en]
 • การออกเสียง : Charles Townley Charles Townley [en]