หมวดหมู่:

- Phonetic experiments/not this language word/unedited words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง- Phonetic experiments/not this language word/unedited words

 • การออกเสียง : ž ž [cs]
 • การออกเสียง : gira gira [es]
 • การออกเสียง : biblioteka biblioteka [pl]
 • การออกเสียง : Siena Siena [fi]
 • การออกเสียง : mus mus [da]
 • การออกเสียง : 1700 1700 [fr]
 • การออกเสียง : leis leis [ga]
 • การออกเสียง : baik baik [ind]
 • การออกเสียง : Ieva Ieva [lv]
 • การออกเสียง : 1600 1600 [en]
 • การออกเสียง : telefono telefono [eo]
 • การออกเสียง : sveiki sveiki [lv]
 • การออกเสียง : Varna Varna [sv]
 • การออกเสียง : gastos gastos [es]
 • การออกเสียง : regione regione [it]
 • การออกเสียง : Tomo Tomo [es]
 • การออกเสียง : Leonidas Leonidas [en]
 • การออกเสียง : viso viso [it]
 • การออกเสียง : lango lango [eo]
 • การออกเสียง : alka alka [sv]
 • การออกเสียง : Lova Lova [sv]
 • การออกเสียง : puse puse [es]
 • การออกเสียง : tako tako [bs]
 • การออกเสียง : dabar dabar [hr]
 • การออกเสียง : Elektra Elektra [sv]
 • การออกเสียง : kurka kurka [pl]
 • การออกเสียง : 2500 2500 [ro]
 • การออกเสียง : Aure Aure [ia]
 • การออกเสียง : arti arti [ind]
 • การออกเสียง : Purus Purus [la]
 • การออกเสียง : aš [cs]
 • การออกเสียง : Eini Eini [fi]
 • การออกเสียง : ramu ramu [co]
 • การออกเสียง : pasas pasas [hu]
 • การออกเสียง : ragana ragana [lv]
 • การออกเสียง : tomu tomu [cs]
 • การออกเสียง : tris tris [it]
 • การออกเสียง : mieli mieli [fi]
 • การออกเสียง : limito limito [eo]
 • การออกเสียง : eiti eiti [fo]
 • การออกเสียง : juo juo [fi]
 • การออกเสียง : Cubas Cubas [de]
 • การออกเสียง : neolito neolito [eu]
 • การออกเสียง : sustok sustok [lt]
 • การออกเสียง : gerti gerti [bar]
 • การออกเสียง : Junona Junona [pl]
 • การออกเสียง : duona duona [eo]
 • การออกเสียง : Joti Joti [mk]
 • การออกเสียง : verki verki [eo]
 • การออกเสียง : Kauno Kauno [fi]
 • การออกเสียง : orkas orkas [nl]
 • การออกเสียง : juoda juoda [fi]
 • การออกเสียง : kampe kampe [da]
 • การออกเสียง : paleolito paleolito [eu]
 • การออกเสียง : Balto Balto [en]
 • การออกเสียง : galiu galiu [ro]
 • การออกเสียง : dekla dekla [lv]
 • การออกเสียง : Sedna Sedna [pt]
 • การออกเสียง : nelaime nelaime [lv]
 • การออกเสียง : baleto baleto [eo]
 • การออกเสียง : tuos tuos [la]
 • การออกเสียง : kaltes kaltes [de]
 • การออกเสียง : belgas belgas [pt]
 • การออกเสียง : antros antros [pt]
 • การออกเสียง : kultūras kultūras [lv]
 • การออกเสียง : pacifistas pacifistas [es]
 • การออกเสียง : Baldus Baldus [de]
 • การออกเสียง : einu einu [non]
 • การออกเสียง : basas basas [lt]
 • การออกเสียง : šilta šilta [sme]
 • การออกเสียง : kaina kaina [lt]
 • การออกเสียง : pirmo pirmo [lv]
 • การออกเสียง : Suchedowitz/Suchet (Suchedovicas/Sušė) Suchedowitz/Suchet (Suchedovicas/Sušė) [lt]
 • การออกเสียง : Humulupu Humulupu [lt]
 • การออกเสียง : keulė→ kiaulė keulė→ kiaulė [lt]
 • การออกเสียง : Bjūrė (= Biure [ca]) Bjūrė (= Biure [ca]) [lt]
 • การออกเสียง : Kautla Kautla [lt]
 • การออกเสียง : pirmos pirmos [lv]
 • การออกเสียง : Faudoas Faudoas [lt]
 • การออกเสียง : klakas klakas [eo]
 • บันทึกการออกเสียง : herbas herbas [es] รอการออกเสียง